20 september 2011

Stand van zaken koppeling BAG GBA

image for Stand van zaken koppeling BAG GBA image

Op 1 juli 2011 is voor de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) het verplicht gebruik van adresgegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) ingegaan. Het is 76 gemeenten gelukt om op 1 juli de BAG-GBA-koppeling operationeel te krijgen. De overige gemeenten hebben tot 1 november 2011 de mogelijkheid om de gemeentelijke BAG aan de gemeentelijke GBA te koppelen.

Op 1 juli 2011 is voor de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) het verplicht gebruik van adresgegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) ingegaan. Het is 76 gemeenten gelukt om op 1 juli de BAG-GBA-koppeling operationeel te krijgen. De overige gemeenten hebben tot 1 november 2011 de mogelijkheid om de gemeentelijke BAG aan de gemeentelijke GBA te koppelen.