29 januari 2014

Stappen zetten

image for Stappen zetten image

Einde van het jaar en we willen nog zoveel doen… De lijstjes van het begin van het jaar afmaken, (vooropgesteld dat we ze kunnen vinden) en de vrije dagen opmaken. Dus veel te doen in veel te weinig tijd. Een jaarlijks terugkerend ritueel en u neemt u voor om het volgend jaar helemaal anders te gaan doen, zodat u wel toekomt aan datgene wat u zo graag wilt doen.

Einde van het jaar en we willen nog zoveel doen… De lijstjes van het begin van het jaar afmaken, (vooropgesteld dat we ze kunnen vinden) en de vrije dagen opmaken. Dus veel te doen in veel te weinig tijd. Een jaarlijks terugkerend ritueel en u neemt u voor om het volgend jaar helemaal anders te gaan doen, zodat u wel toekomt aan datgene wat u zo graag wilt doen.
Tenminste, dat denk ik elk jaar weer en toch kijk ik dan halverwege november in mijn agenda en op mijn jaarplan, en van al mijn ambities van het begin van het jaar is nog niet eens de helft uitgekomen. Door de waan van de dag ben je daar meestal niet aan toegekomen, de brandjes die geblust moesten worden, het F’jesvoetbal waarbij met zijn allen naar dezelfde vierkante meter wordt gerend waar de bal dan toevallig is.
Maar is er dan niets gebeurd? Tijd om naar de lange termijn te kijken. Vijf of misschien tien jaar geleden kwam de ambitie om compleet digitaal te gaan werken. En nog steeds ziet u overal papier rondslingeren, maar ook digitale kopieën die in de organisatie verspreid worden. Is het probleem dan niet groter geworden? Die digitale kopieën en de eigen manieren van digitaal werken duiden erop dat de organisatie er klaar voor is. Sterker nog: ze doen al wat u zo graag wilt bereiken! Dus er is al heel veel gebeurd!
Misschien niet op de manier waarop u of de Archiefwet het wilt, maar who cares? Het is nu een kwestie van consolideren en aanpassen aan wet- en regelgeving zonder dat er een verandertraject bij komt kijken. En moet er eigenlijk wel zoveel aangepast worden om te voldoen aan alle normen en standaarden, die we ons grotendeels zelf opleggen?
Door een keer naar een langere termijn te kijken wordt zichtbaar dat er de afgelopen jaren heel veel veranderd en ook verbeterd is. Dit geeft mij goede moed om toch ook vooral met de waan van de dag bezig te zijn, naast alle ambitieuze plannen voor het komend jaar.
Stappen zetten we toch wel!
Annemieke Adema,
redactielid Od
a.adema@gmail.com