22 maart 2012

Stichting OIKN – Call for Projects

image for Stichting OIKN – Call for Projects image

De Stichting OIKN looft een eenmalige beloning uit voor inzendingen die één interessant, provocatief, innovatief project in het vakgebied van kennis- en informatiespecialisten beschrijft, dat op de één of andere manier gebruik maakt van nieuwe media technologie.

Over de OIKN

De Stichting OIKN looft een eenmalige beloning uit voor inzendingen die één interessant, provocatief, innovatief project in het vakgebied van kennis- en informatiespecialisten beschrijft, dat op de één of andere manier gebruik maakt van nieuwe media technologie.

Over de OIKN
In 1986 werd op initiatief van de NVB, Vogin en NBLC in de Doelen te Rotterdam de eerste Nederlandse Online Conferentie gehouden (toen naar de geest van de tijd in de nieuwe spellingsvoorschriften de Online Informatie Konferentie Nederland geheten). De conferentie was geïnspireerd door de jaarlijkse Online Conferentie in Londen, waar opvallend veel Nederlanders (veelal afkomstig uit het hoger management uit de grote wetenschappelijke en speciale bibliotheken) acte de présence gaven. Nu, na ruim vijfentwintig jaar, staakt de Stichting OIKN haar activiteiten. De tijdgeest heeft de conferentie in dit vakgebied overbodig gemaakt, naast de al bestaande initiatieven. De Stichting heeft daarom besloten zichzelf op te heffen.

Selectie criteria
Als laatste activiteit wil het bestuur van de Stichting OIKN één innovatief project in de sector van kennis- en informatiespecialisten eenmalig financieel ondersteunen met een bedrag van € 2500.

De Stichting OIKN zal uit de inzendingen één interessant, provocatief, innovatief project in het vakgebied van kennis- en informatiespecialisten selecteren, dat op de één of andere manier gebruik heeft gemaakt van nieuwe media technologie – van open data-projecten tot social media, van sociale innovatie tot informatievaardigheden. Het kan een actueel project zijn, een prototype, een ontwerp of idee zijn, etc.

Het inleveren van een voorstel: voorwaarden en procedure

Voorwaarden voorstel:
1 titel project
2 project beschrijving in minder dan 600 woorden
3 indicatie van de status van een project (afgerond, lopend; idee, prototype, ontwerp)
4 medewerkers en/of deelnemende organisaties in het project, en hun taken en verantwoordelijkheden
5 (verwacht) resultaat van het project
6 relatie tot en relevantie voor het genoemde vakgebied
7 plaatjes van het project
9 naam en contactgegevens indiener(s)
10 kort cv(s) (200 woorden) met foto

Wat wij bieden als uw project wordt geselecteerd:
– Een eenmalige donatie van € 2500 ten bate van uw project
– Een time slot van 10 minuten om uw project te presenteren op het 100-jarig bestaan van de NVB in augustus 2012 aan een groot publiek van vakgenoten
– Gratis toegang tot de conferentie
– Gebruik van standaard technische faciliteiten voor uw presentatie (computer, beamer, microfoon)
– Uw biografie, foto en projectbeschrijving zullen worden gepubliceerd op de website van de conferentie en/of in een relevant vakblad of nieuwsbrief.

Tijdlijn
– Stuur uw voorstel niet later in dan 15 april 2012 via Cfp.OIKN@gmail.com .
– De lezers van Od kunnen tot 1 mei reageren. Dit in verband met de verschijningsdatum van het tijdschrift. 
– Op 15 mei zal de uitslag worden gemaild naar alle deelnemers.
– Nadere afspraken zullen met de winnaar worden gemaakt door het bestuur na 15 mei.

Het oordeel van het bestuur is bindend. Over de uitslag kan niet worden gecommuniceerd met de stichting OIKN.