15 augustus 2023

Zwak in beheer van informatie

image for Zwak in beheer van informatie image

Op de arbeidsmarkt van tegenwoordig zijn digitale vaardigheden belangrijker dan ooit. Maar lang niet alle professionals die hun werkzame toekomst tegemoet gaan beschikken over die vaardigheden. In het onderwijs is daar gelukkig steeds meer aandacht voor. Helaas zie je het effect pas over een aantal jaren, schrijft Franca Verstegen.

Op het mbo lopen we er vaak tegenaan dat studenten onvoldoende digitale vaardigheden hebben voor een goede start in het beroeps­onderwijs. Ze kennen prima hun social media platforms als TikTok en Snapchat, maar weten niet hoe ze een Word-bestand moeten opslaan. In december 2022 is er vanuit het SLO, het landelijke expertisecentrum voor het curriculum, een platform gelanceerd met de eindtermen voor digitale geletterdheid voor het primair en voortgezet onderwijs. Dit laat zien dat er behoefte is om deze vaardig­heden te ontwikkelen.

De volgende stap is dat er lessen komen om aan deze eindtermen te werken en dat de scholen die lessen moeten gaan geven. De docenten moeten zorgen dat ze over de benodigde vaardigheden beschikken, bijvoorbeeld door middel van bijscholing, om die lessen te kunnen geven of om studenten te helpen.

Voor welke informatieprofessional is het niet herkenbaar: documenten onvindbaar door slechte metadata. Goede vinden begint bij een goede naamgeving en bewuste keuzes maken in opslaglocaties. Ook studenten hebben veel moeite om de documenten terug te vinden (waar is die nou?), omdat ze niet geleerd hebben te kijken waar en hoe iets wordt opgeslagen. Ze gebruiken bijvoorbeeld vanaf de middelbare school een Chromebook en werken met de online versie van Word. Een gemaakt werkstuk wordt na “Opslaan” dan automatisch ergens in de cloud neerzet. Dat is geen probleem: ze hebben het bestand dezelfde week nog nodig en zien ’m vervolgens bij de “Meest recente bestanden” staan.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 26: Echt veranderen is mensenwerk. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *