26 februari 2024

Terugblik op 25 jaar eDepot

image for Terugblik op 25 jaar eDepot image

Remke Verdegem is productowner productgroep Overheid & Archieven bij het Nationaal Archief

Terugkijkend op de afgelopen 25 jaar kan de conclusie niet anders zijn dan dat het fenomeen eDepot een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt: van een systeem dat in eerste instantie bedoeld was om digitale informatie duurzaam op te slaan naar een belangrijke schakel in de complete archiefketen. Met de introductie van Artificial Intelligence (AI) breekt een volgend tijdperk aan. We staan echt aan het begin van een digitale revolutie in archievenland.

Nog voor ik iets met het digitaal archief deed, wees de Rekenkamer in 1987 in haar rapport Archiefbeheer en -behoud bij het Rijk al op het belang van MLG’s in archiefbeleid. MLG’s zijn Machine Leesbare Gegevensbestanden ofwel computerbestanden. De Rekenkamer stelde destijds vast dat departementen en de betrokken diensten geen duidelijk inzicht hadden in de omvang, de jaarlijkse groei en de kosten van archiefvorming. En dat nog onvoldoende was nagedacht over het bewaren van gegevensdragers zoals beeldplaten, floppydisks, computerbanden, enzovoort.

Ruim 10 jaar later, in 1998, startte ik als applicatieadviseur bij Concerndiensten van de toenmalige Rijksarchiefdienst. Concerndiensten werkte voor alle rijksarchieven in de provincie, inclusief het Algemeen Rijksarchief in Den Haag, nu het Nationaal Archief. In die periode groeide het besef dat we een voorziening misten voor het duurzaam toegankelijk houden van digitale informatie. Om dit handen en voeten te geven werd begin 1999 gestart met het realiseren van een functioneel ontwerp van een zogenoemd digitaal depot, het Project Depot 2000. Aan het ontwerp werd een kleine 2 jaar gewerkt: in 2000 werd het opgeleverd en vastgesteld.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 34: KIA Thematiendaagse eDepotLees hier verder

Beeld: Shutterstock

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *