23 februari 2022

Testautomatisering

image for Testautomatisering image

Het geautomatiseerd testen van automatiseren is van belang in verband met het hoge tempo waarin software wordt ontwikkeld. InTestautomatisering wendbaar organiseren; klaar voor de toekomst wordt de relatie met architectuur en testen uitgewerkt alsmede de relatie tussen mens, organisatie, proces, data en technologie. Ten derde wordt ingegaan op het veranderpotentieel van organisaties. Met een groeimodel biedt het boek hulp voor het maken van keuzes bij het organiseren van testautomatisering.

Testautomatisering gaat verder dan alleen de regressietest automatiseren. Testautomatisering moet in de gehele ontwikkelketen worden toegepast. Dit staat bekend als de shift to left-beweging. De doelgroep van het boek is naast de traditionele testcommunity ook IT-managers, IT-architecten, informatiemanagers, adviseurs en mensen die beslissingen nemen over de inrichting van IT-gerelateerde veranderingen. Het geeft testspecialisten een breder perspectief en probeert alternatieve ideeën en inzichten aan te reiken, waardoor je anders naar testautomatisering kunt kijken.

Ethische vraagstukken
In het voorwoord geven KNVI-voorzitters Paul Baak en Wouter Bronsgeest aan dat de informatieprofessionals het welzijn bewaken van de mensheid in relatie tot de inzet van techniek en de gevolgen van opeenvolgende disruptieve golven in de maatschappij. De auteurs leveren met dit boek een bijdrage aan de body of knowledge van vakgenoten en ondersteunen competentie- ontwikkeling (met verwijzing naar het Europees Competence Framework e-CF) en vormgeving van ethische vraagstukken, door aan te sluiten bij de ethische code of conduct van de International Federation for Information Processing (IFIP).

In het boek komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat en waarom testautomatisering
  • De architectuur van testautomatisering
  • Een groeimodel voor testautomatisering
  • De waarde van testautomatisering
  • De impact van testautomatisering op mens, organisatie en proces
  • Testdatamanagement
  • Technologie
  • Testautomatiseringsarchitectuur 
  • Drie cases: a. Herbruikbaarheid b. Overdraagbaarheid c. Herhaalbaarheid

Tevens bevat het boek een index en meerdere bijlagen: literatuur, weblinks, begrippenlijst over de auteurs en over de KNVI. Elk van de hoofdstukken eindigt met een samenvatting en de cases eindigen met de resultaten. Het boek is helder geschreven, bevat kernachtige teksten, plaatjes en praktijkgerichte tabellen. Voorbeelden worden uitgewerkt in kaders.

State of the art
Voor informatiebeheerders, informatieprofessionals en de lezers van ons blad is het boekwerk state of the art. De hoofdstukken 4 (groeimodel) en 7 (testdatama- nagement) en de cases verdienen daarbij onze speciale aandacht. Verder verdient het aanbeveling om toegang te verwerven tot testteams (hoofdstuk 6). Het vooraf doorlezen van dit boek zal de informatieprofessional helpen om toe te treden tot dit domein.

Testautomatisering wendbaar organiseren; klaar voor de toekomst. Jos van Rooyen, Danny Greefhorst en Marcel Mersie, Van Haren Publishing, mei 2020,
ISBN 9789401806510, 102 pagina’s.

Tekst André Plat 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *