23 februari 2012

Tiel slaagt voor GBA-audit

image for Tiel slaagt voor GBA-audit image

In de GBA (de bevolkingsadministratie) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van een gemeente. Eens in de drie jaar moet iedere gemeente een kwaliteitsonderzoek (audit) laten uitvoeren. Deze audit is onlangs uitgevoerd en daaruit blijkt dat de gemeente Tiel de zaken op GBA-gebied keurig op orde heeft. Bij de inhoudelijke controle gaat het om de kwaliteit (correct en actueel) van de vastgelegde persoonsgegevens.

In de GBA (de bevolkingsadministratie) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van een gemeente. Eens in de drie jaar moet iedere gemeente een kwaliteitsonderzoek (audit) laten uitvoeren. Deze audit is onlangs uitgevoerd en daaruit blijkt dat de gemeente Tiel de zaken op GBA-gebied keurig op orde heeft. Bij de inhoudelijke controle gaat het om de kwaliteit (correct en actueel) van de vastgelegde persoonsgegevens.