17 februari 2020

Toezicht op AI en algoritmes

image for Toezicht op AI en algoritmes image

Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat op zorgvuldige wijze om wordt gegaan met hun persoonsgegevens. Dat meldt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bij het gebruik van algoritmes die persoonsgegevens verwerken moet daarom aan enkele basisvoorwaarden worden voldaan.

Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat op zorgvuldige wijze om wordt gegaan met hun persoonsgegevens. Dat meldt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bij het gebruik van algoritmes die persoonsgegevens verwerken moet daarom aan enkele basisvoorwaarden worden voldaan.

De nieuwe Privacywet zal als basis gelden voor het toezicht op algoritmes van de AP. Er moet onder meer een grondslag zijn voor de verwerking, bijvoorbeeld toestemming of de uitvoering van een contract. Daarnaast mogen gegevens die verwerkt worden voor het ene doel niet zomaar op een later moment ook voor een ander doel worden gebruikt (doelbinding). Verder gelden er – afhankelijk van het type persoonsgegevens – ook bijvoorbeeld normen rond de opslag en beveiliging van de persoonsgegevens.             

De komende tijd zal de AP zich richten op het verder uitwerken van haar toezicht op AI en algoritmes waarin persoonsgegevens worden gebruikt.