1 april 2011

Uitkomst Strategisch Forum: dialoog met de samenleving belangrijk

image for Uitkomst Strategisch Forum: dialoog met de samenleving belangrijk image

De provincie is meer dan een beleidsproducten- en regelmachine; contact met de samenleving is minstens zo belangrijk. Dit was een van de belangrijkste conclusies tijdens het Strategisch Forum op 31 maart jl. Daar discussieerden een aantal Commissarissen van de Koningin, provinciesecretarissen en IPO-bestuurders over de vraag hoe zij aankijken tegen de veranderende gezagsverhoudingen tussen (provinciale) overheid en de samenleving, en hoe daar zo goed mogelijk op in te spelen.

De provincie is meer dan een beleidsproducten- en regelmachine; contact met de samenleving is minstens zo belangrijk. Dit was een van de belangrijkste conclusies tijdens het Strategisch Forum op 31 maart jl. Daar discussieerden een aantal Commissarissen van de Koningin, provinciesecretarissen en IPO-bestuurders over de vraag hoe zij aankijken tegen de veranderende gezagsverhoudingen tussen (provinciale) overheid en de samenleving, en hoe daar zo goed mogelijk op in te spelen.

Lees meer: http://www.ipo.nl/nieuws/uitkomst-strategisch-forum-dialoog-met-de-samenleving-belangrijk