7 juni 2013

Utrecht maakt datasets openbaar.

image for Utrecht maakt datasets openbaar. image

Met deze ‘open data’ kunnen organisaties en bedrijven apps of andere nieuwe toepassingen maken voor en over de gemeente. Aan de gemeenteraad is voorgesteld dat alle datasets in principe openbaar zijn, tenzij er juridische risico’s of privacyaspecten aan vast zitten. Op de nieuwe portal www.jijmaaktutrecht.nl zijn de eerste gemeentelijke datasets openbaar gemaakt: straatnamen, straatmeubilair en de grenzen van stad, wijken en buurten.

Met deze ‘open data’ kunnen organisaties en bedrijven apps of andere nieuwe toepassingen maken voor en over de gemeente. Aan de gemeenteraad is voorgesteld dat alle datasets in principe openbaar zijn, tenzij er juridische risico’s of privacyaspecten aan vast zitten. Op de nieuwe portal www.jijmaaktutrecht.nl zijn de eerste gemeentelijke datasets openbaar gemaakt: straatnamen, straatmeubilair en de grenzen van stad, wijken en buurten.