8 juni 2020

‘Vaste Kamercommissie nodig voor Digitale Zaken’

image for ‘Vaste Kamercommissie nodig voor Digitale Zaken’ image

Er is een vaste Kamercommissie nodig voor digitale aangelegenheden. Dat bepleit de Tijdelijke commissie Digitale toekomst (TCDT) in haar eindrapport.

Volgens de aanbeveling van de TCDT zou de nieuwe vaste Kamercommissie wetgeving van de bewindspersonen verantwoordelijk voor digitalisering moeten controleren en behandelen. Daarnaast volgt de nieuwe commissie toekomstige ontwikkelingen en informeert en ondersteunt zij andere Kamercommissies.

Er is een vaste Kamercommissie nodig voor digitale aangelegenheden. Dat bepleit de Tijdelijke commissie Digitale toekomst (TCDT) in haar eindrapport.

Volgens de aanbeveling van de TCDT zou de nieuwe vaste Kamercommissie wetgeving van de bewindspersonen verantwoordelijk voor digitalisering moeten controleren en behandelen. Daarnaast volgt de nieuwe commissie toekomstige ontwikkelingen en informeert en ondersteunt zij andere Kamercommissies.

De TCDT stelt tevens voor dat de nieuwe commissie Digitale Zaken een jaarlijkse kennisagenda opstelt om te bepalen welke kennis de Kamer over dit onderwerp nodig heeft en om zelf informatie binnen te halen. Ten slotte bewaakt de commissie wat er op Europees niveau gebeurt, zodat zij mede vorm kan geven aan de Nederlandse inbreng over dit onderwerp bij de Europese Unie.

De Kamer heeft de tijdelijke commissie Digitale toekomst op dinsdag 2 juli 2019 ingesteld. Kamerbreed wordt de noodzaak gevoeld om meer grip te krijgen op de digitalisering. De Kamer vindt het belangrijk dat zij kaders geeft, ontwikkelingen stimuleert en grenzen trekt. Om aan de digitale ontwikkelingen sturing te kunnen geven, wil de Kamer zichzelf zo goed mogelijk organiseren. De tijdelijke commissie kreeg de opdracht daartoe voorstellen te doen.