1 januari 2011

Veel energie op eerste #DIVUP10

image for Veel energie op eerste #DIVUP10 image

Het was, met nadruk, de éérste bijeenkomst, omdat duidelijk is dat #DIVUP10 een follow-up krijgt. Daarom is ook een nieuwe groep aangemaakt op BREED (http://bhiccommunity.ning.com//group/divupthenext) waarin leden tips, ideeën of nieuwe initiatieven voor kennisdeling binnen de BREED-community kunnen plaatsen.

Het was, met nadruk, de éérste bijeenkomst, omdat duidelijk is dat #DIVUP10 een follow-up krijgt. Daarom is ook een nieuwe groep aangemaakt op BREED (http://bhiccommunity.ning.com//group/divupthenext) waarin leden tips, ideeën of nieuwe initiatieven voor kennisdeling binnen de BREED-community kunnen plaatsen.

Imago van DIV
Tijdens de inleiding werd stilgestaan bij het imago van DIV (en daarmee van de DIV’er). Hier werd een vergelijking gemaakt met het imagoprobleem waarmee Opel kampt. In het verlengde hiervan was het voorstel om het ‘smoelwerk’ van DIV eens wat meer op te kalefateren en eveneens – in navolging van Opel – een nieuwe slogan aan DIV toe te voegen: ‘Wir leben informatie’.
Want één ding is duidelijk: de DIV’er zal zich sneller dan voorheen moeten aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid en hierin voor zichzelf een rol moeten opeisen door op innovatieve wijze met informatie(management) om te gaan, ontwikkelingen telkens een stap voor te blijven en een heldere visie te ontwikkelen op informatie. DIV zal in deze aanpassing zijn bestaansrecht telkens opnieuw moeten bewijzen. In die zin is niet enkel sprake van een informatiecontinuüm maar eveneens van een verandercontinuüm.

Een aantal deelnemers vond het niet correct om het imagoprobleem van DIV aan de orde stellen, juist nu DIV’ers zijn aangekomen op een punt waar ze veel nadrukkelijker dan voorheen een rol voor zichzelf opeisen (en verwerven) binnen het informatiedomein. Vraag is natuurlijk hoe de grootste gemene deler (van DIV’ers) hier tegenaan kijkt. Is het een dagelijkse realiteit dat DIV’ers gesprekspartner zijn binnen hun organisatie op tactisch en strategisch niveau (?), is het een dagelijkse realiteit dat DIV’ers leading zijn naast andere informatieprofessionals (?). In de perceptie van DIV is men goed op weg, maar schetst dit ook een goed beeld van de werkelijkheid? Het zou mooi zijn als de discussie hierover eens goed van de grond komt!

Verder werd stilgestaan bij het ontstaan van BREED en de stormachtige groei die de community heeft doorgemaakt. Kennis delen staat hierbij voorop. En terwijl dit zo logisch klinkt, blijkt in de dagelijkse praktijk toch vaak dat wordt teruggegrepen op andere (traditionele) kanalen wanneer het aankomt op het verwerven van nieuwe inzichten. Het zou dan ook mooi zijn als de DIVUPbijeenkomsten als aanjager fungeren om meer leden actief bij BREED te betrekken.

Illusie
Bas Baalmans ging tijdens zijn presentatie (http://prezi.com/ewrx9uqntpa8/informatie-anno-2010-niet-te-managen/) met name in op de onmogelijkheid voor DIV om te blijven volharden in controle over informatie. We hebben onlangs nog de informatiecontroller ‘uitgevonden’ in een volgende poging om zeggenschap te houden over het informatiedomein. Een illusie als je kijkt naar de huidige ontwikkelingen in het (sociale) medialandschap.
Get out of the box is het devies. Rollen veranderen, informatie verandert. Dit vraagt om een nieuwe koers, waarbij rekening gehouden moet worden met het gegeven dat de maatschappelijke werkelijkheid steeds minder te vangen is in het geheugen van de overheid. Bestaande zekerheden zullen steeds meer naar de achtergrond verdwijnen, waardoor de roep om een nieuwe DIV-visie steeds nadrukkelijker wordt. Centraal in deze visie staat het vangen van informatie, meer nog dan het beheren hiervan.
Laten we er vooral voor zorgen dat we een goede dekkingsgraad behouden als het gaat over het beheren van informatie. Nu geldt dat we slechts een klein percentage van het totale aanbod kunnen overzien. Misschien is de vraag relevant welke rol de DIV’er voor zichzelf wil opeisen wanneer het gaat over het managen van informatie. Wellicht dat we op bepaalde gebieden bewust een stapje terug moeten doen en het beheer aan anderen overlaten, wie zal het zeggen…

DIV in 2015
Tijdens de workshop onder leiding van Mark van den Broek stond één vraag centraal: waar staat DIV in 2015. Op basis van de acht stappen van veranderingsmanagement van John Kotter (http://nl.wikipedia.org/wiki/John_Kotter) was een mindmap ingericht waar vervolgens met behulp van Mindmeister door tachtig deelnemers tegelijkertijd (realtime) aan werd gewerkt (een mooi experiment!).

Acht stappen van Kotter

  1. Urgentiebesef vestigen
  2. De leidende coalitie vormen
  3. Een visie en strategie ontwikkelen
  4. De veranderingsvisie communiceren
  5. Een breed draagvlak voor de verandering creëren
  6. Kortetermijnsuccessen genereren
  7. Verbeteringen consolideren en meer verandering tot stand brengen
  8. Nieuwe benaderingen verankeren in de cultuur

Het resultaat was een A0 vol met ideeën, voorbeelden, ervaringen: gedeelde kennis in gecondenseerd formaat. De mindmap staat op de homepage van BREED. Wat vooral opviel was de brede range aan input. DIV tendeert dus nog steeds in alle richtingen; is zoekende. Toch zal sprake moeten zijn van een coherente DIVvisie. DIV is vooral goed in procesgericht denken, maar lang niet alle informatie laat zich ‘pakken’ in vaste structuren rondom bijvoorbeeld zaakgericht werken.

Veel deelnemers waren enthousiast over het collectief mindmappen en willen de huidige plaat gebruiken om hierop verder te borduren. Duidelijk was in ieder geval dat we met elkaar nog veel te bespreken hebben. Het was mooi te zien dat er zoveel energie aanwezig is bij nieuwe DIV’ers. Nu is het zaak om deze energie te bundelen en gericht in te zetten om het bestaansrecht van DIV (nog meer) kracht bij te zetten.

Energie
#DIVUP10 is wat ons betreft zonder meer geslaagd! Er was sprake van energie, inkoppertjes maar ook van inspiratie, discussie en meningsverschillen. En da’s goed. Wat ons betreft markeert deze bijeenkomst een beginpunt en aanleiding voor verdere discussie en interactie met het DIV-veld. Denk mee (!) over de wijze waarop dit het beste gestalte kan krijgen via DIVUP the next (http:// bhiccommunity.ning.com/group/divupthenext).

Tot ziens, tot een volgende DIVUP!

tondelooijer@gmail.com
http://twitter.com/tondelooijer

Ton de Looijer is archiefinspecteur en relatiebeheerder bij het Brabants Historisch Informatie Centrum, bestuurslid Regio Zuid van de Vereniging SOD en redacteur van de internet community BREED.


* Dit artikel is in gewijzigde vorm eveneens verschenen in Sited en op BREED.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *