14 mei 2012

VNG informeert leden over Operatie NUP

image for VNG informeert leden over Operatie NUP image

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft haar leden in een brief geïnformeerd over de voortgang van Operatie NUP. In de brief wordt onder andere benoemd wat gemeenten kunnen doen om invoering van Operatie NUP (bouwstenen/resultaatverplichtingen) te vergemakkelijken. Daarbij wordt onder meer ingezoomd op het gebruik van de i-Spiegel, het houden van impactanalyses, de noodzaak van standaarden en koppelvlakken en de wens om gezamenlijk op te trekken.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft haar leden in een brief geïnformeerd over de voortgang van Operatie NUP. In de brief wordt onder andere benoemd wat gemeenten kunnen doen om invoering van Operatie NUP (bouwstenen/resultaatverplichtingen) te vergemakkelijken. Daarbij wordt onder meer ingezoomd op het gebruik van de i-Spiegel, het houden van impactanalyses, de noodzaak van standaarden en koppelvlakken en de wens om gezamenlijk op te trekken.