29 september 2011

VNG positief over Archiefvisie van Rijk

image for VNG positief over Archiefvisie van Rijk image

De VNG is positief gestemd over de Archiefvisie en de voortrekkersrol die het Rijk op het gebied van archiefinnovatie wil spelen. De VNG wil met medeoverheden en branche-instellingen bestuurlijke afspraken maken over de innovatie van het archiefwerk. De Archiefvisie richt zich op archiveren en de omgang met informatie in het digitale tijdperk. OCW wil komen tot een innovatieagenda voor de archiefsector.

De VNG is positief gestemd over de Archiefvisie en de voortrekkersrol die het Rijk op het gebied van archiefinnovatie wil spelen. De VNG wil met medeoverheden en branche-instellingen bestuurlijke afspraken maken over de innovatie van het archiefwerk. De Archiefvisie richt zich op archiveren en de omgang met informatie in het digitale tijdperk. OCW wil komen tot een innovatieagenda voor de archiefsector.