21 juli 2017

VNG verbijsterd over besluit stopzetten Operatie BRP

image for VNG verbijsterd over besluit stopzetten Operatie BRP image

De VNG is verbijsterd over de toezegging van de minister van BZK aan de Tweede Kamer om met het programma oBRP te stoppen. In zijn brief aan de Kamer hield de minister nog alle opties open.
Hij volgde daarin het advies van BIT om een bezinningsperiode in te lassen waarbij het programma in de tussentijd slechts de hoogstnoodzakelijke activiteiten zou uitvoeren. In januari 2018 zou een besluit volgen wat ook kon inhouden dat het programma zou worden voortgezet.

De VNG is verbijsterd over de toezegging van de minister van BZK aan de Tweede Kamer om met het programma oBRP te stoppen. In zijn brief aan de Kamer hield de minister nog alle opties open.
Hij volgde daarin het advies van BIT om een bezinningsperiode in te lassen waarbij het programma in de tussentijd slechts de hoogstnoodzakelijke activiteiten zou uitvoeren. In januari 2018 zou een besluit volgen wat ook kon inhouden dat het programma zou worden voortgezet.

De VNG is van mening dat getemporiseerd doorwerken aan de oBRP tijdens de door de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer voorgestelde bezinning verstandiger was geweest. De besluitvorming is nu zodanig dat een volwaardige weging van oBRP met andere alternatieven (GBA-V) niet meer mogelijk is.

Bron: kinggemeenten.nl