21 november 2011

Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Archiefwet 1995

image for Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Archiefwet 1995 image

Kamerstuk van de Rijksoverheid. Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Archiefwet 1995 in verband met onder meer het beleggen van de zorg over provinciale archiefbescheiden ook na overbrenging naar een archiefbewaarplaats bij Gedeputeerde Staten.

Kamerstuk van de Rijksoverheid. Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Archiefwet 1995 in verband met onder meer het beleggen van de zorg over provinciale archiefbescheiden ook na overbrenging naar een archiefbewaarplaats bij Gedeputeerde Staten.