28 augustus 2020

Vragen bij Wijzigingswet Woo

image for Vragen bij Wijzigingswet Woo image

De Wijzigingswet Woo roept vragen op over de uitvoering, de reikwijdte en het democratisch gehalte van de wet. Dat staat in een voorstel tot wijziging van de Wijzigingswet Woo (Wet open overheid), opgesteld door de leden Snels en Van Weyenberg.

De Wijzigingswet Woo roept vragen op over de uitvoering, de reikwijdte en het democratisch gehalte van de wet. Dat staat in een voorstel tot wijziging van de Wijzigingswet Woo (Wet open overheid), opgesteld door de leden Snels en Van Weyenberg.

Voorgesteld wordt het informatieregister te vervangen door een meerjarenplan digitale informatiehuishouding, waarmee het Rijk en de decentrale overheden hun digitale informatiehuishouding duurzaam toegankelijk gaan maken. De vraag is echter in hoeverre de ICT-systemen en andere benodigde voorzieningen daarvoor toereikend zijn. Daarnaast is er sprake van ingewikkelde wetgeving en daardoor ingewikkelde uitvoering. Ook de Raad van State spreekt van ‘complexe’ wetgeving.

Ook zijn er vragen over de reikwijdte van de wet. Het wetsvoorstel heeft een grotere reikwijdte dan de Wet openbaar bestuur (Wob). Het betreft namelijk niet alleen bestuursorganen, maar kan worden uitgebreid tot alle rechtspersonen die van overheden een financiering van €100.000 of meer ontvangen, zoals bijvoorbeeld scholen, musea en ziekenhuizen. 

Een aansluitende vraag is waarom de initiatiefnemers er niet voor hebben gekozen om de reikwijdte van de wet te beperken tot bestuursorganen en gesubsidieerde instellingen die onder controle van democratisch gekozen organen staan of behoren te staan.

Lees hier het volledige voorstel over de Wijzigingswet Woo