21 juli 2011

Wat betekent de Archiefwet voor u?

image for Wat betekent de Archiefwet voor u? image

Gemeenten hebben volgens de Archiefwet diverse verplichtingen. Deze zijn niet altijd gemakkelijk te doorgronden. Daarom heeft de VNG tien Kritische Prestatie Indicatoren gemeentelijke archiefketen opgesteld. In de ledenbrief over deze archief-KPI’s staat een toelichting op wat deze indicatoren inhouden. Een vragenlijst per indicator helpt bij het uitzoeken in hoeverre uw gemeente hieraan voldoet.

Gemeenten hebben volgens de Archiefwet diverse verplichtingen. Deze zijn niet altijd gemakkelijk te doorgronden. Daarom heeft de VNG tien Kritische Prestatie Indicatoren gemeentelijke archiefketen opgesteld. In de ledenbrief over deze archief-KPI’s staat een toelichting op wat deze indicatoren inhouden. Een vragenlijst per indicator helpt bij het uitzoeken in hoeverre uw gemeente hieraan voldoet.