30 mei 2017

‘We hebben elkaar steeds meer nodig’

image for ‘We hebben elkaar steeds meer nodig’ image

De KNVI, SOD en Ngi-NGN zijn gefuseerd. De drie verenigingen gaan verder onder de naam KNVI, dé vereniging in Nederland die 200.000 professionals op het gebied van informatievoorziening en informatiebeheer vertegenwoordigt. De bestuursleden van de nieuwe KNVI stellen zich voor.

De KNVI, SOD en Ngi-NGN zijn gefuseerd. De drie verenigingen gaan verder onder de naam KNVI, dé vereniging in Nederland die 200.000 professionals op het gebied van informatievoorziening en informatiebeheer vertegenwoordigt. De bestuursleden van de nieuwe KNVI stellen zich voor.

Zwagerman, voormalig lid van de SOD, is in het dagelijks leven teamleider Informatiebeheer bij de afdeling Informatievoorziening van het cluster Ruimte en Economie bij de gemeente Amsterdam. Zwagerman: “Ik heb een passie voor informatiebeheer in het openbaar bestuur, ook wel aangeduid als documentaire informatievoorziening. Een parlementaire democratie zoals Nederland kan alleen maar goed functioneren als zaken als een vrije pers en openheid en openbaarheid geen loze woorden zijn. De toegankelijkheid en beschikbaarheid van overheidsinformatie is een voorwaarde. Ik vind het een uitdaging en krijg er energie van om hieraan mijn bijdrage te leveren.”
Over informatievoorziening en -beheer zegt Zwagerman: “Ons vakgebied heeft zich meer en meer ontwikkeld tot een kennisdiscipline op het snijvlak van archivistiek en organisatie. Informatiebeheer omvat het duurzaam toegankelijk maken en houden van informatie. Dat is in elke organisatie nodig om de primaire bedrijfsprocessen goed te laten verlopen, zeker ook bij de overheid. In de publieke sector borgt toegankelijke informatie de rechten en plichten van burgers en is het een middel om transparant te zijn. Ook maakt toegankelijke informatie historisch onderzoek mogelijk.”
“Voor mij is dit een club bewogen informatieprofessionals,” zegt Zwagerman over de nieuwe KNVI. “Iedereen wordt vanuit zijn of haar eigen vak en perspectief in toenemende mate geconfronteerd met maatschappelijke veranderingen, een ander gebruik van informatie en snelle technologische ontwikkelingen. We hebben elkaar steeds meer nodig om de sterk veranderende informatiebehoefte vorm te geven in organisaties.”

Bron: knvi.nl