31 oktober 2011

Webrichtlijnen verplicht

image for Webrichtlijnen verplicht image

Minister Donner heeft in mei 2011 zijn plannen bekend gemaakt rond de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid (i-NUP). Deze zijn in een aanbiedingsbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit document staat de resultaatsverplichting dat alle gemeenten moeten zorgen dat hun website eind 2012 voldoet aan minimale eisen van webrichtlijnen (Waarmerk Drempelvrij zonder ster) en 1 januari 2015 volledig (3 sterren Waarmerk Drempelvrij).

Minister Donner heeft in mei 2011 zijn plannen bekend gemaakt rond de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid (i-NUP). Deze zijn in een aanbiedingsbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit document staat de resultaatsverplichting dat alle gemeenten moeten zorgen dat hun website eind 2012 voldoet aan minimale eisen van webrichtlijnen (Waarmerk Drempelvrij zonder ster) en 1 januari 2015 volledig (3 sterren Waarmerk Drempelvrij).