11 april 2023

Wees gewaarschuwd

image for Wees gewaarschuwd image

Uit recent onderzoek (mei 2022) van Bits of Freedom blijkt dat negen van de tien grootste gemeenten nog steeds niet voldoen aan de privacywet. Verwerkingsregisters blijken niet compleet en actueel, waardoor gemeenten niet voldoende weten welke gegevens ze verwerken, met welk doel, of dat rechtmatig en veilig is en met wie er wordt samengewerkt. Bij inzageverzoeken blijken processen niet op orde. Wettelijke termijnen blijken zonder legitieme reden te worden verlengd en overschreden. Dat is zorgwekkend, nu gemeenten veelal over een schat aan informatie over hun inwoners beschikken.

Verder blijkt dat de meerderheid van de gemeenten niet actief verantwoording aflegt aan de gemeenteraad door de AVG-rapportages van de Functionaris Gegevensbescherming met hen te delen. Burgemeesters en wethouders zouden dit op grond van artikel 60 van de Gemeente­wet wel moeten doen. Het onderzoek legt daarnaast bloot dat er bij vrijwel alle gemeenten sprake is van een capaciteits­probleem, doordat er onvoldoende middelen worden vrijgemaakt voor (persoons)gegevensbescherming.

Tegelijkertijd willen gemeenten datagedreven werken en nieuwe technologieën uitproberen. Maar als de basis nog niet op orde is, is dat heel onverstandig, omdat van de gegevens die daarvoor worden ingezet de rechtmatig­heid, betrouwbaarheid en actualiteit nog niet gecontroleerd zijn. De risico’s van de inzet van deze gegevens bij het gebruik van bijvoorbeeld big data of algoritmen zijn dan niet te overzien.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 21: Arbeidsmarkt in beweging. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *