4 oktober 2023

Bedrijven hebben weinig kennis van oorzaak energieverbruik IT

image for Bedrijven hebben weinig kennis van oorzaak energieverbruik IT image

Als de IT-sector een land zou zijn, dan zou het qua energieverbruik het derde land zijn ter wereld. Dat IT veel elektriciteit vraagt, dat weten de meeste mensen wel, zegt Bernard van Gastel, universitair docent Duurzame Digitalisering aan de Radboud Universiteit. ‘Maar veel ict’ers hebben geen idee wat de oorzaken zijn van dat hoge energieverbruik.’

De datacenters in Nederland zijn grootverbruikers van elektriciteit. In 2021 was het energieverbruik 3,7 miljard kilowattuur (TWh). Dat is 3,03 procent van het landelijke energieverbruik. Bovendien is het verbruik alleen maar toegenomen de afgelopen jaren, in 2017 kregen datacenters nog 1,65 miljard kilowattuur geleverd. ‘Dat betekent dat wat wij als samenleving aan energiebesparende maatregelen doen, verdampt door het verbruik bij datacenters’, zegt Van Gastel. Daar kunnen datacenters zelf overigens niet altijd wat aan doen, ook gebruikers van data hebben hier invloed op.

Het is een van de misconcepties die er is over energieverbruik door IT, zegt de universitair docent. Particulieren en zeker bedrijven hebben veel invloed op het energieverbruik door hun IT. Nu worden daar tussen bedrijven en leveranciers bijvoorbeeld amper afspraken over gemaakt. Misschien wordt er wel gekeken naar het verbruik van de hardware, maar of een softwaresysteem veel van het elektriciteitsnetwerk vraagt, daar wordt niet over nagedacht. Of de manier waarop data worden rondgepompt – denk aan bijlagen die worden rondgestuurd of bestanden die naar de cloud gaat – het staat bij bedrijven amper op het netvlies. ‘Ook een IT-klant is een partij in het duurzamer maken van IT’, zegt Van Gastel.

Natuurlijk wordt er wel vaak naar bepaalde technologieën gewezen, dat ze veel energie zouden verbruiken. Blockchain is daar een voorbeeld van. ‘Maar het energieverbruik van blockchain is de helft van wat de overige datacenters wereldwijd aan energie verbruiken’, zegt Van Gastel. Hij maakt zich dan ook vooral zorgen over wat het gevolg is van de toename van het gebruik van artificial intelligence voor de elektriciteitsvraag. ‘Ik ga er niet van opkijken als we het energieverbruik daardoor nog zien verdubbelen de komende jaren.’

*Wil je weten wat de grootverbruikers zijn qua energieverbruik bij IT? KNVI organiseert op 7 november een Super Tuesday over Green IT: welke invloed heb je er als IT-klant op? Van Gastel zal tijdens dit webinar ingaan op misconcepties en uitdagingen en hij deelt strategieën om met die uitdagingen om te gaan.

Beeld: Brett Sayles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *