30 november 2022

Aan de slag met dashboards

image for Aan de slag met dashboards image

De departementen werken aan de verbetering van hun informatiehuishouding. Dashboards moeten daarbij helpen, onder meer door inzicht te geven in het voldoen aan wet- en regelgeving. Maar goede dashboards inrichten is nog niet zo gemakkelijk.

Rijksbreed worden dashboards al gebruikt om besluitvorming over bedrijfsvoering te ondersteunen, zoals bij financiën en HRM. Maar een dashboard kan deze ondersteuning ook bieden op het gebied van informatiehuishouding. Waar kunnen of moeten er verbeterslagen gemaakt worden? Het rijksbrede project Departementale Dashboards Informatiehuishouding biedt een generieke opzet voor het ontwikkelen van departementale dashboards waarmee rijksorganisaties zelf aan de slag kunnen.

Informatiegestuurd werken
Net als op andere departementen zijn op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op 1 juli 2021 de eerste actieplannen informatiehuishouding opgeleverd. Zowel vanuit de Bestuurskern (BSK) als de verschillende uitvoerende organisaties die onder het ministerie vallen, zoals Rijkswaterstaat (RWS) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Onder de actieplannen hangen tientallen projecten, die zijn gekoppeld aan de vier actielijnen van het Actieplan Open op Orde. Een van die projecten is Informatiegestuurd werken (IenW-breed), vertelt Pauline Kuiken, procesadviseur en coördinator van het operationele dashboard informatiehuishouding. ‘Vanuit dit project werken we aan een dashboard voor de bestuursraad. Het betreft een dashboard op strategisch niveau, waarin in de toekomst hoogover-informatie wordt opgenomen over informatievoorziening, inclusief de informatiehuishouding.’

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 23: In het hart van beleid. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *