16 juli 2020

Wet elektronische publicaties per 2021 van kracht

image for Wet elektronische publicaties per 2021 van kracht image

Op 1 januari 2021 wordt de Wet elektronische publicaties (WEP) van kracht. De wet verplicht gemeenten om alle officiële publicaties online te zetten via de website www.officielebekendmakingen.nl.

Op 1 januari 2021 wordt de Wet elektronische publicaties (WEP) van kracht. De wet verplicht gemeenten om alle officiële publicaties online te zetten via de website www.officielebekendmakingen.nl.

De wet moet het mogelijk maken voor burgers om op één website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid te raadplegen. De wetswijziging heeft als doel om burgers digitaal volledig te informeren over besluiten die impact hebben op hun leefomgeving. De burger wordt centraal gesteld bij de informatieverstrekking. Zij worden geïnformeerd over deze besluiten zodat ze tijdig hun recht van inspraak kunnen uitoefenen.

Bron: Digitale Overheid