28 januari 2021

Wet open overheid door Tweede Kamer

image for Wet open overheid door Tweede Kamer image

De Wet open overheid (Woo) is aangenomen door de Tweede Kamer. De wet heeft als doel om overheden transparanter te maken.

Met de Woo wordt overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, te ontsluiten en te archiveren. De wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In tegenstelling tot deze eerdere wet verplicht de Woo overheden om zoveel mogelijk informatie in een vroegtijdig stadium actief openbaar te maken.