18 februari 2018

Wetsvoorstel digitale overheid voor advies naar Raad van State

image for Wetsvoorstel digitale overheid voor advies naar Raad van State image

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) ingestemd met het wetsvoorstel ‘Digitale Overheid’. De wet richt zich op het verbeteren van de digitale overheid door regels te geven over de toegang van burgers en bedrijven tot online dienstverlening bij de (semi)overheid. De wet geeft daarnaast regels over informatieveiligheid en biedt de grondslag voor verplichte toepassing van open standaarden.

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) ingestemd met het wetsvoorstel ‘Digitale Overheid’. De wet richt zich op het verbeteren van de digitale overheid door regels te geven over de toegang van burgers en bedrijven tot online dienstverlening bij de (semi)overheid. De wet geeft daarnaast regels over informatieveiligheid en biedt de grondslag voor verplichte toepassing van open standaarden.
De wet digitale overheid heeft als doel om Nederlandse burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar te kunnen laten inloggen bij de (semi-)overheid. Publieke dienstverleners worden verplicht hun online diensten op een passend betrouwbaarheidsniveau te classificeren. Om toegang te krijgen tot diensten op betrouwbaarheidsniveau ‘substantieel’ of ‘hoog’ moeten burgers en bedrijven kunnen beschikken over elektronische identificatiemiddelen (eID) met een hogere mate van betrouwbaarheid dan DigiD met alleen een wachtwoord..

Bron: viag.nl