22 oktober 2012

Yellow&Blue

image for Yellow&Blue image

‘Yellow’ staat voor alles wat te maken heeft met creatie en social en ‘Blue’ staat voor alles wat te maken heeft met voorspelbaar produceren. Het zijn twee verschillende werelden met ieder zijn eigen dynamiek en waarheden, die in iedere organisatie vertegenwoordigd zijn.

‘Yellow’ staat voor alles wat te maken heeft met creatie en social en ‘Blue’ staat voor alles wat te maken heeft met voorspelbaar produceren. Het zijn twee verschillende werelden met ieder zijn eigen dynamiek en waarheden, die in iedere organisatie vertegenwoordigd zijn.

Het ‘proces’ is de kern
Iedere ‘commerciële’ organisatie moet winst maken om te kunnen overleven. Dat betekent dat de organisatie efficiënt ingericht moet worden om de belofte aan de klant te kunnen waarmaken en tegelijkertijd ook marge over te houden om later weer te kunnen investeren. Hierbij is ‘het proces’ de kern van alles. Het proces is het organiserend principe om te werken met procedures, budgetten, controles, functies, afdelingen, KPI’s, management, cao’s, plannen, etc. We willen ‘in control’ zijn over het proces. Heel begrijpelijk allemaal, maar er zitten wat ons betreft wel een paar kanttekeningen aan.

  1. De hele organisatie rondom een proces (Blue) is erop getraind om risico’s te herkennen en beheersbaar te maken. Eigenlijk kan je zeggen dat iedereen in een procesorganisaties een terechte hekel heeft aan risico’s en daardoor dus ook aan veranderingen. De werkelijkheid is dat we leven in een snel veranderende wereld, waardoor organisaties zich snel moeten kunnen aanpassen om te kunnen overleven.
  2. Een andere kanttekening is dat iedereen in de westerse samenleving is opgeleid om te functioneren in de ‘industriële wereld’. Anders gezegd: we zijn getraind om maximaal te kunnen bijdragen aan het proces. We zijn ook gaan denken dat we alles in een model kunnen stoppen, zaken lineair verlopen, het moet logisch zijn. We hebben aanpakken ontwikkeld die ons hier gebracht hebben, maar dezelfde aanpakken lijken geen oplossing voor de zeer complexe vraagstukken, waar we nu in de samenleving mee te maken hebben.

Iets naast het proces
Om te kunnen overleven als organisatie zal er iets ontwikkeld moeten worden naast het proces. Iets dat in staat is om te ‘lezen’ wat er in de markt aan de hand is, iets dat relaties kan leggen met klanten, partners, leveranciers, burgers, medewerkers. Iets dat in staat is om uit al die informatie tot nieuwe inzichten te komen, tot nieuwe richtingen, producten en diensten. Wij noemen dat nieuwe iets het ‘Corporate Brain’. Dit Corporate Brain is niets anders dan het netwerk van alle ervaring, talenten, creativiteit, inzichten, tips, ideetjes, vrienden en kennissen van alle medewerkers. 24/7 over heel de wereld. Het Corporate Brain is de basis voor de toekomst van iedere organisatie. De toekomst begint immers altijd in het brein!
Het Corporate Brain (Yellow) is misschien wel het belangrijkste asset voor iedere organisatie. Alleen vraagt het wel een volledig andere benadering dan het proces. Om iets te laten ontstaan is vrijheid nodig en is vertrouwen belangrijk. Alleen wel binnen randvoorwaarden omdat alle energie moet leiden tot een businessresultaat. Het Corporate Brain is de basis voor succesvolle social business. Samenwerken aan een resultaat.

We leven in een zeer complexe connected samenleving met steeds minder grondstoffen, gelukkig hebben we nu meer dan ooit toegang tot meer brains (de kracht van mensen) om tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen.

roland@e-office.com, roland@hameeteman.com, Roland Hameeteman is oprichter van e-office.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *