23 juli 2018

Zoveel meer factoren spelen mee

image for Zoveel meer factoren spelen mee image

Hieronder heb ik er een paar opgesomd (al zal dit niet de ultieme waarheid zijn):

Hieronder heb ik er een paar opgesomd (al zal dit niet de ultieme waarheid zijn):

  1. Het ambitieniveau binnen het vakgebied. Je zag destijds redelijk veel cursisten bij SOD-1. Dat aantal werd al minder bij SOD-2 en bij de HMDI waren het er slechts nog een handjevol. Van oudsher was het een vakgebied waar men toch veel in de backoffice opereerde. Vooral toen DIV zich nog in het papieren tijdperk bevond, trok dat in mijn optiek geen heel ambitieuze mensen aan. Mede door de digitalisering (en de meer complexe taken) is dat tegenwoordig wel aan het veranderen. Zie volgende punt. 
  2. Het instroomniveau. Je ziet nu al dat het instroomniveau binnen het vakgebied hoger is dan tien/vijftien jaar geleden. Er is al langzaam een verzwaring van functies en salarisschalen. Meer dan vroeger zijn sommige collega’s bij binnenkomst al hbo of zelfs universitair geschoold. Vaak betreft het hier geen vakgerelateerde studie, maar als men dan toch een aanvullende vakopleiding moet volgen, dan vinden deze collega’s het geen prettige gedachte om weer vier jaar in de schoolbanken te moeten doorbrengen. Zie volgende punt. 
  3. Een andere generatie, een andere mentaliteit. Doordat het instroomniveau van deze medewerkers van een jongere generatie hoger is, zie je een andere mentaliteit. Waarom onderaan beginnen en ook nog weer vier jaar studeren als je al hbo of universitair geschoold bent? Met een beetje assertiviteit, netwerken en wat bijscholing, kun je al vrij snel klimmen op de carrièreladder. Zie volgende punt. 
  4. De investering. Het vraagt natuurlijk ook om een forse tijdsinvestering als je vier jaar gaat studeren. Dat zag je ook wel terug in de leeftijdsopbouw van de studenten: jonge mensen zonder kinderen, of 40-/50-plussers waarvan de kinderen al wat ouder waren. 
  5. Er is meer diversiteit en aanbod beschikbaar aan opleidingen. Andere opleidingsinstituten bieden ook opleidingen aan op hbo-niveau (weliswaar geen bachelor) van aanzienlijk kortere duur (1-2 jaar). Ik zag in mijn huidige werkomgeving dat collega’s om die reden dan toch de keuze maakten voor een opleiding bij GO opleidingen of VHIC. 

Op de vraag of het werkveld van de (documentaire) informatievoorziening bij de overheid straks nog voldoende mensen in huis heeft die kunnen nadenken en handelen op strategisch en tactisch niveau: Dat hoeft mijns inziens geen probleem te zijn, omdat er tegenwoordig ook andere aanbieders en alternatieven zijn voor cursussen en opleidingen om het niveau van medewerkers omhoog te brengen. Het in huis hebben van HMDI-gediplomeerden biedt in ieder geval ook geen zekerheid. Er zijn zo veel meer factoren die meespelen: intrinsieke motivatie, persoonlijk ambitieniveau, sociale vaardigheden, veranderbereidheid, selectiebeleid van de organisatie, stijl van leidinggeven, etc. etc..

Vriendelijke groet,

Jacco van den Hoek
JP.vandenHoek@amersfoort.nl, Jacco van den Hoek is beleidsadviseur op de afdeling IDA bij de gemeente Amersfoort.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *