Od, editie 15

Klik hier voor de inhoud. De hoofdrubrieken in deze editie zijn:

Openbaarheid is maatwerk
Openbaarheid is een thema dat flink in de belangstelling staat. In januari 2021 is de Wet open overheid (Woo) in de Tweede Kamer aangenomen. Daarin wordt sterk de nadruk gelegd op het belang van actieve openbaar- heid: het door bestuursorganen uit eigen beweging openbaar maken van informatie. Klik hier om het artikel te lezen.

Actieve openbaarmaking en de AVG
‘Eenieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een belang te hoeven stellen, behoudens bij deze wet gestelde beperkingen.’ Dit uitgangspunt is vastgelegd in artikel 1 van de Wet open overheid (hierna: Woo). Maar is dit uitgangspunt praktisch wel altijd haalbaar? Klik hier om het artikel te lezen.

Monnikenwerk dat op prijs wordt gesteld
In de nationale aanpak van de corona-epidemie is het voor de overheid belangrijk om transparant te communiceren rondom het beleid. Od gaat op bezoek bij het programma-directoraat- generaal Samenleving en COVID-19 en spreekt met Winfried Beekmans, directeur Evaluatie & Verantwoording, en Stans Cournil- Oude Luttikhuis, projectsecretaris Evaluatie & Verantwoording. Klik hier om het artikel te lezen.

Rotterdamse chatbot voor financiële problemen
Schaamte weerhoudt mensen er vaak van om over financiële problemen te praten. Maar je hart luchten bij een chatbot? Dat kan weleens laagdrempeliger zijn. In Rotterdam nemen Stichting MAIT, IBM en de gemeente een proef op de som. Klik hier om het artikel te lezen.

Beter wegwijs in de wereld van AI
De afgelopen jaren zijn gemeenten, provincies, ministeries en andere publieke instellin- gen volop aan de slag gegaan met veelbelovende toepassingen van AI. Veel initiatieven bevinden zich nog in de experimentele fase, maar er is al veel geleerd. Om kennis te delen lanceerde de werkgroep Publieke Diensten van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) de af- gelopen maand een database met daarin meer dan 240 van deze projecten. Klik hier om het artikel te lezen.

Werk vooruit en neem de tijd
Welke stappen kunnen organisaties zetten om straks aan de Wet open overheid (Woo) te voldoen. Hoofd- redacteur Jeroen Jonkers is projectleider Grip op Informatie bij VNG Realisatie. Hij geeft een aantal waardevolle tips. Klik hier om het artikel te lezen.