Od, editie 35

Lees hier de volledige editie over informatiebeheer in het buitenland. Onder andere komen aan bod:

Duitse Bondsdag
Toen in 2021 een nieuwe Duitse regering aantrad, was de ambitie hoog: het Duitse overheids­apparaat moet volledig worden gedigitaliseerd. Vincent Lageweg en Kyra Gerber spreken hierover met archivarissen Angela Ullmann en dr. Anja Kürbis van de Duitse Bondsdag in Berlijn. Meer lezen

Rondje Europa
Niet alleen de Nederlandse gemeenten, waterschappen, provincies en rijksonderdelen worstelen met de duurzame toegankelijkheid van digitale archiefbescheiden. In heel Europa leeft deze uitdaging. Om die reden reist Od de Europese hoofdsteden af – en een paar buiten Europa – om te vragen wat zich in de parlementen aldaar afspeelt. Wat leeft er bij hen, welke projecten staan voor 2024 op de rol en hoe gaan ze dit aanpakken? Meer lezen

Europees Parlement
Toen Ludovic Delépine in 2019 hoofd van het archief van het Europees Parlement werd, definieerde hij met zijn staf 112 verbeterinitiatieven. Zijn opdracht: de digitale transitie van het archief bewerkstelligen. Na 2 jaar hadden Delépine en zijn team 95 procent van de door hen gestelde verbeteringen gerealiseerd. Inmiddels is het Europees Parlement een voorloper in het ter beschikking stellen van digitaal archiefmateriaal, contact zoeken en vinden met alle burgers in Europa en het gebruik van artificiële intelligentie. Reden voor Od om langs te gaan in het Europees Parlement! Meer lezen

Suriname
Zorgen voor een digitale informatiehuishouding waar niet iedereen op zit te wachten en er zeer beperkte middelen voorhanden zijn, valt niet mee. Toch is het mogelijk mooie resultaten te boeken met voldoende doorzettingsvermogen en een beetje steun van hogerhand. Ex-hoofd DIV van de Nationale Assemblee (Tweede Kamer in Nederland) van Suriname Charmila Vorm (inmiddels werkzaam bij het Openbaar Lichaam Bonaire) neemt ons mee in het traject dat zij heeft doorlopen van volledig analoog bij haar eerste jaren naar zo goed als volledig digitale informatiehuishouding bij haar afscheid. Meer lezen

Zweden
Nederlandse overheidsorganisaties zijn druk bezig met het implementeren van de Wet open overheid (Woo) in een poging om meer transparant te zijn en informatie direct openbaar te maken. In andere landen speelt dit momenteel ook, maar in Zweden weet men niet anders. Hoe dat precies zit, wordt duidelijk in een vraaggesprek met Caspar Almalander. Een Nederlander die in 2006 richting het hoge noorden van Zweden verhuisde naar Eskilstuna en daar op de IT-afdeling van de gemeente terechtkwam. Meer lezen