Od, editie 02

Klik hier voor de inhoud. De hoofdrubrieken in deze editie zijn:

Samen stappen zetten in digitale duurzaamheid
Gemeenten zijn druk bezig met om hun digitale informatie zo veel mogelijk duurzaam toegankelijk te bewaren. Om te voorkomen dat elke van hen opnieuw het wiel uitvindt, is onder regie van VNG Realisatie het project Duurzaam Toegankelijk Op Orde (DTOO) gestart. Klik hier om het artikel te lezen.

‘Registrator? Verre van saai!’
Het vakgebied informatiebeheer kent een grote diversiteit aan collega’s. Waar de een al decennialang actief is, komt de ander net kijken. In de rubriek maken wij kennis met de nieuweling in het vak. In de eerste aflevering van deze rubriek is het woord aan Fabiënne Sánchez Vega. Klik hier om het artikel te lezen.

Anders kijken naar data
Vechtstromen is al heel lang bezig om zijn gegevensbeheer op orde te krijgen. Want het waterschap komt voor zijn handhavingsopgave mensen tekort en dan kan data-analyse een uitkomst bieden. Ook introduceert Vechtstromen een nieuwe digitale samenwerkingsomgeving om verbinding te leggen tussen ideeën onder- en bovenop in de organisatie. Een interview met secretaris-directeur Richard Andringa van waterschap Vechtstromen: over innoveren, nieuwe technieken en het omarmen van nieuwe werkwijzen. Klik hier om het artikel te lezen.

Wettenkaart wijst de weg
Toezichthouders krijgen te maken met steeds meer regels, over steeds meer onderwerpen. Hoe speel je daar op in? Met welke verschillende krachten heb je te maken en hoe zorg je ervoor dat de verschillende toezichthouders elkaars standpunt gebruiken? Voor wie een antwoord zoekt op deze vragen, is er sinds kort de wettenkaart. Klik hier om het artikel te lezen.

Kwaliteitsnormen: Hoe pas je ze toe?
Op 7 januari zijn de kwaliteitsnormen van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) aangepast aan de veranderingen in de informatiesamenleving. Dringende wijzigingen waren nodig in verband met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De kwaliteitsnormen voor archivering zijn ook aangepast. Klik hier om het artikel te lezen.

Dag van de vernietiging
Op donderdag 23 januari vormt de themadag Vernietiging bij het Nationaal Archief (NA) de afsluiter van de gelijknamige KIA-ThemaTiendaagse. Als archiefbewaarplaats lijkt het NA een opmerkelijke locatie voor dit thema. Toch zal er, voordat er bewaard kan worden, eerst moeten worden gekeken naar te vernietigen informatie. Wat betekent vernietiging van digitale informatie voor ons vakgebied? Tijdens vijf rondes met presentaties en workshops wordt verder ingezoomd op het onderwerp. Klik hier om het artikel te lezen.

Vernietiging is niet zo eenvoudig
Informatie in het gemeentelijk domein wordt op vele plekken opgeslagen. Om hier effectief beheer op in te richten, hebben gemeenten behoefte aan recordmanagementfunctionaliteit die voorziet in beheer over een verscheidenheid van bronnen. Maar vernietigen is niet zo eenvoudig als het lijkt. In dit artikel gaan we kort in op de achtergrond van vernietigen1 en welke stappen gemeenten en ict-leveranciers zullen zetten om in samenhang vernietigen mogelijk te kunnen maken. Klik hier om het artikel te lezen.