Od, editie 03

De hoofdrubrieken in deze editie zijn:

Datagedreven schuldhulpverlening
Gemeenten zijn vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) verplicht om mensen met problematische schulden te helpen. Naast reactief werken op basis van een hulpvraag van een inwoner, gaan gemeenten langs de deur. Het uitwisselen en gebruiken van data spelen hierbij een belangrijke rol. Met de herziening van de Wgs wordt dit straks verplicht. Een doorkijkje bij gemeenten, ambities voor de toekomst, en inzichten die wellicht ook van toepassing kunnen zijn bij andere domeinen.

Vernietiging in het sociaal domein
Vroeger was het zo makkelijk: je vormde per cliënt een dossier en sloot dat dossier af als de uitkering of voorziening was beëindigd. Vervolgens het dossier 7 jaar bewaren en daarna weggooien. Simpel. Maar tegenwoordig vormen we geen dossiers meer. We koppelen zaken aan een cliënt en iedere zaak kan een andere bewaartermijn hebben. Dit maakt het correct waarderen en vernietigen van informatie in het sociaal domein een stuk ingewikkelder. Dit artikel bespreekt een aantal bewaartermijnen, de redenatie achter die bewaartermijnen en behandelt de meest gestelde vragen over de toepassing van deze bewaartermijnen.

Elektronisch Cliëntendossier
Zorginstelling SDW in West-Brabant is in december vorig jaar overgestapt naar een nieuw Elektronisch Cliëntendossier (ECD). Een hele onderneming die flink wat tijd in beslag heeft genomen.

ABC van AVG
Vastleggen en protocolleren zijn sleutelwoorden om een weg te vinden in hoe dingen kunnen uitvoeren binnen de bandbreedte van de voorschriften. Dit ABC van de AVG houdt je scherp.

Elke zaak een aparte focus
Het vakgebied Informatiebeheer ken een grote diversiteit aan collega’s. Waar de een al decennialang actief is, komt de ander net kijken. In deze rubriek maken we kennis met de nieuwelingen in het vakgebied. Hoe zijn ze in ons mooie vak terechtgekomen en wat zijn hun ervaringen tot nu toe? In deze aflevering is het woord aan Simone Getkate.

Appruimen in Amsterdam
Appruimen en archiving by designheeft voor een organisatie als toegevoegde waarde dat het informatielandschap schoner wordt en blijft. Hierdoor wordt een organisatie flexibeler, omdat je alleen data en applicaties moet migreren die echt nodig zijn en gebruikt worden. De organisatie wordt veiliger omdat je zo min mogelijk legacy in je infrastructuur hebt. En daarmee dus ook toekomstbestendiger. Het inrichten van digitaal archiefbeheer, met welke techniek en toekomstplannen is weer een andere uitdaging. Zoals een groot Amsterdammer ooit zei: “Eerst de eerste dingen en dan de andere dingen”.’

ThemaTiendaagse Vernietiging
In januari vond de ThemaTiendaagse Vernietiging plaats. Tien werkdagen lang waren allerlei activiteiten georganiseerd rond het onderwerp vernietiging. Een bijzondere samenwerking over organisaties en bestuurslagen heen: er was betrokkenheid vanuit informatieprofessionals bij verschillende overheidslagen, medewerkers van archiefinstellingen, consultants uit de commerciële sector en vanuit softwareleveranciers.

Magazine

OD Magazine
Vakblad Overheidsdocumentatie, Od, is het netwerkplatform voor informatieprofessionals bij de overheid en non-profitsector. Met aandacht voor ontwikkelingen in het vakgebied, best practices, samenwerking, persoonlijke ontwikkeling, valkuilen en dilemma's geven wij een kijkje in de keuken van de informatieprofessional bij overheden en de non-profitsector.
Meer magazines >>