Od, editie 07

Klik hier voor de inhoud. De hoofdrubrieken in deze editie zijn:

Eén overheid en één loket
De implementatie van de Omgevingswet is de start van een groot avontuur voor de samenwerkende overheidsorganisaties. De invoeringsdatum, en de minimale eisen om te kunnen werken met de wet, zijn hierin slechts de eerste stappen. Informatiemanagers moeten straks in staat zijn om hun interne infra- structuur (data, processen, kaarten, regels, enzovoort) te delen met regionale ketenpartners maar ook met de rest van Nederland. Geen gemakkelijke opgaaf. Klik hier om het artikel te lezen.

Ga aan de slag met het DSO
In dit artikel komen verschillende producten aan de bod die van belang zijn voor werkzaamheden in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, zoals: de publicatie Casco verwerving Omgevingswet software, de Gemeentelijke Inkoop- voorwaarden bij IT (GIBIT) en kwaliteitsnormen archiveren, verbonden met de Archiefregeling. Klik hier om het artikel te lezen.

Duurzame toegankelijkheid onder druk
Bij de uitvoering van de Omgevingswet werkt een groot aantal overheidsorganisaties samen. Daarbij wordt onderling veel informatie uitgewisseld. Wie zorgt er voor de duurzame toegankelijkheid van deze gedeelde informatie, vraagt strategisch adviseur bij het Nationaal Archief Erik Saaman zich af. Een algemeen antwoord op die vraag is er volgens hem niet maar hij doet wel een paar suggesties. Klik hier om het artikel te lezen.

Handreiking duurzame toegankelijkheid onder de Omgevingswet
De Omgevingswet is aanstaande per 1 januari 2022. Maar wat betekent de in- voering van deze wet voor duurzame toegankelijkheid van informatie (DUTO) in de ketensamenwerking tussen gemeenten, waterschappen, provincies en gemeenschappelijke regelingen? Over dit onderwerp wordt binnen de regio Utrecht gewerkt aan een landelijke handreiking in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen. De handreiking geldt enerzijds als wegwijzer: waar ga ik vinden wat ik nodig heb? Anderzijds is het een checklist: heb ik alles wat raakt aan duurzame toegankelijkheid in de informatieketens goed ingericht? Klik hier om het artikel te lezen.

Softwareontwikkelaars zoeken weg in woud van eisen en wensen
De Omgevingswet komt er na een flinke aanloop echt aan. In tegenstelling tot de Wet ruimtelijke ordening (Wro) wordt gelukkig nu al aandacht be- steed aan het thema van archiveren en duurzame toegankelijkheid. We geven jullie een kijkje in de keuken van Visma Roxit, leverancier van onder andere plansoftware, om te laten zien hoe wij tegen het archiveren van omgevings- documenten aankijken en hoe wij hiermee omgaan. Klik hier om het artikel te lezen.

Hoe archiveren bijdraagt aan een mooie leefomgeving
De invoering van de Omgevingswet gaat veel partijen aan en raakt veel aandachtsgebieden bij meerdere overheden. Een aandachtsgebied waarvoor nog weinig aandacht is geweest is het archiveren onder de Omgevingswet en dan met name vanuit het gemeentelijk perspectief. Vanuit het ruimtelijk ordeningsproces (RO) zijn we reeds verplicht het digitale bestemmingsplan te archiveren. Om die reden is dit artikel geschreven met het bestemmingsplan- en straks het omgevingsplan als voorbeeld. Klik hier om het artikel te lezen.