Od, editie 09

Klik hier voor de inhoud. De hoofdrubrieken in deze editie zijn:

Stap voor stap meer grip
Samen organiseren is slim. Zo hoeft niet iedere gemeente het wiel zelf opnieuw uit te vinden. Dat is het idee achter de proeftuinen van de VNG, die tot doel hebben gemeenten meer vat op informatie te geven. Klik hier om het artikel te lezen.

Open overheid?
De informatievoorziening van een overheid hoort openbaar en transparant te zijn. Dat betekent dat die overheid garant staat voor tijdige en betrouwbare infor- matie die duurzaam toegankelijk is en waarmee ze haar handelen – nu en in de toekomst – kan verantwoorden. De Wet open overheid en de Archiefwet spelen daarbij een belangrijke rol, aldus Kees Duijvelaar. Klik hier om het artikel te lezen.

Neem de Wegwijzer ter hand en ga op pad
Hoe organiseer je data en informatie zo dat die gestructureerd zijn en vindbaar blijven? Hoe ben je als organisatie open en transparant richting de buitenwereld over de daarop gebaseerde besluiten? En hoe houd je (gestructureerde) data duurzaam toegankelijk? De Wegwijzer biedt suggesties om de huidige informatievoorziening van je gemeente na te lopen, te verbeteren of (deels) te vervangen om zo grip te krijgen op je informatie. Klik hier om het artikel te lezen.

Breng behoefte gemeenten in lijn met Common Ground
Het eDepot is hot. Steeds meer organisaties nemen in hun beleid op dat ze er een moeten hebben. De vervolgvraag dient zich direct aan. wat en hoe gaan we dit doen, maar bovenal: waar hebben we eigenlijk behoefte aan? Inzicht in de markt kan een goede inspiratiebron zijn voor het beantwoorden van deze vragen. Klik hier om het artikel te lezen.

Vervroegde overbrenging
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is in 2019 gestart met een aantal proeftuinen ter voorbereiding van de invoering van de Wet open overheid (Woo). Eén van de proeftuinen heeft vervroegde overbrenging als thema. Vervroegde overbrenging heeft belangrijke organisatorische, financiële en juridische consequenties die met een goede businesscase inzichtelijk zijn te maken, zegt Anette de Lange. Klik hier om het artikel te lezen.

Weg is Weg! Ballast voor de informatiehuishouding
Hoe vernietig je digitale informatie? Om overheidsinstellingen op weg te helpen, hebben het Nationaal Archief en Content Strategy een handreiking Digitaal vernietigen van overheidsinformatie ontwikkeld. De handreiking legt in praktische stappen uit wat digitaal vernietigen is en wat ervoor geregeld moet zijn. En ook hoe digitaal vernietigen er in de praktijk uit kan zien. Klik hier om het artikel te lezen.