Od, editie 10

De hoofdrubrieken in deze editie zijn:

Meta tiendaagse online
Na een succesvolle eerste ThemaTiendaagse over vernietiging in 20201 organiseert KIA dit jaar een nieuwe Tiendaagse, ditmaal met als thema: metadata. Van 12 tot en met 21 mei kunt u deelnemen aan een programma boordevol interessante, diepgravende, leuke en verbazingwekkende activiteiten. Die worden volledig online georganiseerd en zijn dus voor iedereen gemakkelijk toegankelijk. Klik hier om het artikel te lezen.

Spatial data
Spatial data zijn data die de ruimtelijke omvang beschrijven: locatie, vorm en grootte. In de dagelijkse praktijk komt het grofweg overeen met de meer bekende term geo-informatie. En veel van deze data zijn vrijelijk beschikbaar. Klik hier om het artikel te lezen.

Opstap naar archiveren?
Metadata worden door IT-archiving gebruikt als uitgangspunt voor het verplaatsen naar goedkopere opslagmedia. De achtergrond van dit proces beschreef ik in mijn eerdere artikel Hoe archiveert een computer in Od 6. Kunnen metadata een bijdrage leveren aan het archiveren van de 80 tot 85 procent ongestructureerde data zonder grote investeringen in technologie en met inzet van bestaande kennis? Klik hier om het artikel te lezen.

Falende rijksoverheid haalt bezem door informatiehuishouding
Hoewel de rijksoverheid al enige tijd druk bezig is haar informatie- huishouding op orde te krijgen, gaat er op zijn zachtst gezegd nog weleens wat mis. Een speciale regeringscommissaris Informatiehuishouding en een generiek actieplan moeten daar verandering in brengen. Klik hier om het artikel te lezen.

Machine learning: zoekt en gij zult vinden
Waterschap Vechtstromen is begonnen met een pilot om machine
learning te gebruiken om documenten te interpreteren en classifi- ceren. Dat heeft een eerste testversie van een applicatie opgeleverd waarmee informatiebeheer nu aan de slag gaat. Klik hier om het artikel te lezen.

Amsterdam op weg naar actieve openbaarheid
De gemeente Amsterdam erkent het belang van openbaarheid als het hart van de democratie: openbaarheid maakt democratische controle en institutionele tegenmacht mogelijk en versterkt de zeggenschap van burgers, verbreedt het publiek debat en ondersteunt de samenwerking tussen burgers en gemeente. Daarnaast kunnen Amsterdammers beschikbare informatie hergebruiken voor het ontwikkelen van nieuwe diensten en toepassingen die de maatschappij als geheel ten goede komen. Klik hier om het artikel te lezen.