Od, editie 11

Klik hier voor de inhoud. De hoofdrubrieken in deze editie zijn:

Archiefbeheer in de zon
In Suriname, Aruba en Curaçao zijn grote stappen gemaakt maar er blijft nog veel om van te dromen. Rita Tjien Fooh, Raymond Hernandez en Max Scriwanek vertellen over archiefbeheer aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Klik hier om het artikel te lezen.

Decentrale data op de X-Road
De digitale overheid in Estland is anders dan die in Nederland. Thomas Levi Kooi interviewt Anett Numa over de Russische dreiging, X-Road en de lessen die Nederland van Estland kan leren. Klik hier om het artikel te lezen.

Duurzaam toegankelijke algoritmes
De inzet van algoritmes door overheidsorganisaties is vaak weinig doordacht. Dat zorgt voor vraagstukken in de archiefwereld waarop nog geen duidelijk antwoord is, zoals: hoe archiveer je een algoritme en hoe zorg je voor transparantie? Klik hier om het artikel te lezen.

Vertrouwen in de toekomst
Bij onze zuiderburen is er werk aan de winkel, als het om archiefbeheer gaat. Maar dat neemt niet weg dat ze vol vertrouwen vooruitkijken. Wie goed kijkt, ziet dat een andere wind begint te waaien. Klik hier om het artikel te lezen.

Weg met normen uit het noorden?
Stanley H. Griffin is een bekende autoriteit als het gaat om archiefbeheer in het Caribisch gebied. Hij schetst een beeld van de reis die het vakgebied in Jamaica heeft gemaakt. Klik hier om het artikel te lezen.

Zweden tekent er voor
De digitale handtekening is in Zweden een onderwerp van contemplatie en discussie. Hoe kan de garantie van een handtekening in de loop van de tijd bij- voorbeeld worden gewaarborgd? En zijn er mogelijkheden om de verplichting van analoge handtekeningen te vervangen door digitale? Klik hier om het artikel te lezen.