Od, editie 14

Klik hier voor de inhoud. De hoofdrubrieken in deze editie zijn:

Overheid maakt werk van Wob-verzoeken
Elk jaar groeit het aantal Wob-verzoeken bij overheden. De druk op de ambtenaren neemt toe, met als gevolg dat twee derde van de Wob-verzoeken te laat wordt beantwoord. Gaat de Wet open overheid hier verandering in brengen? Dan moeten overheden hun informatiehuishouding wel op orde hebben. Klik hier om het artikel te lezen.

Noorse tips aan Nederland
Noorwegen doet het goed als het om transparantie en open (overheids)data gaat. Met de Nationale Data Catalogus en Einnsyn biedt het zijn inwoners de mogelijkheid om toegang te krijgen tot een grote hoeveelheid data die de publieke sector beschikbaar stelt. Klik hier om het artikel te lezen.

Weg met transparantiekramp
Wat gaat er door je heen? ‘Wanneer je twijfelt over je omgang met informatie, bijvoorbeeld of je iets wel of niet openbaar moet maken, kan die vraag heel onthullend zijn,’ zegt Rijnja. ‘Het antwoord zegt iets over je kijk op de overheid, over je vaardigheden en over je omgeving.’ Klik hier om het artikel te lezen.

Anne Mieke Zwaneveld pleit voor meer transparantie
Overheden maken in toenemende mate gebruik van algoritmen, maar voor inwoners is nauwelijks te overzien welke gevolgen dat voor hen heeft. Het gebrek aan transparantie en controle leidt tot onvrede en misstanden. Klik hier om het artikel te lezen.

Met durf en lef steeds transparanter
De overheid deelt informatie onvoldoende, niet tijdig en niet correct met de Tweede Kamer. Dit was een van de conclusies van het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Klik hier om het artikel te lezen.

Voorsorteren op de Woo
In antwoord op Wob-verzoeken moeten overheden in het vervolg transparanter laten zien hoe bepaalde besluiten tot stand zijn gekomen. En dat betekent dat persoonlijke adviezen, voorstellen, standpunten van ambtenaren en bewindspersonen ook openbaar gemaakt moeten worden. Klik hier om het artikel te lezen.