Od, editie 16

Klik hier voor de inhoud. De hoofdrubrieken in deze editie zijn:

Ontdekkingstocht op weg naar verandering
In 2020 is het rapport De informatiehuishouding van het Rijk in 2030 gepubliceerd. Centraal daarin staat een conceptueel raamwerk om de informatiehuishouding langs twee assen uiteen te zetten in negen informatiehoudingen. Klik hier om het artikel te lezen.

Bewustwording is het gouden ei
Datahoeder? Digiminimalist? Of beleidsarcheoloog? Het project Future Lab van RDDI beschrijft de rollen die nodig kunnen zijn in de toekomstbestendige informatiehuishouding van 2030. De doorsneeambtenaar, bestuurder of politicus zal met herkenning en een glimlach onderschrijven dat deze functies van nut gaan zijn en concluderen dat deze vakmensen snel moeten worden aangesteld om de klus te klaren! Klik hier om het artikel te lezen.

Veranderend perspectief
Als journalist, student, burger of immigrant vind je wellicht van alles in het Nationaal Archief. Maar alleen als in het verleden jouw benodigde informatie “gewaardeerd” is als blijvend te bewaren, en dat ook nog met de bril van toen. Klik hier om het artikel te lezen.

De Zwerm is watching you
‘De Wet NOOIT is weer een halfjaar uitgesteld,’ vatte Julia het drie alinea’s lange bericht op haar scherm samen. ‘Oh ja? Goh.’ Jeroen liet geen enkele verbazing doorschemeren, terwijl hij doorwerkte. De Zwerm registreerde het gesprek tussen de stagiaire en de ambtenaar (zoals ze tientallen miljarden brokjes informatie per dag registreerde en in zich opnam) en zag dat het goed was. Klik hier om het artikel te lezen.

Beroepscode voor de hele informatiehuishouding
Wie afstudeert als archivaris, krijgt altijd de beroepscode voor archivarissen mee: een tiental gedragsregels die een goede uitoefening van het beroep moeten borgen. Dit jaar bestaat de beroepscode voor archivarissen 25 jaar. Reden om te kijken naar de actualiteit en toekomst van de beroepscode. Klik hier om het artikel te lezen.

Goed huisvaderschap
De toekomstgerichte en -bestendige recordmanager begrijpt welke (technische) ontwikkelingen plaatsvinden die invloed hebben op het werkveld en vertaalt deze naar toegevoegde waarde voor zijn organisatie. Hij participeert in beleidsontwikkeling op het gebied van informatie- en archief­management en waakt over de informatie binnen de informatie­levenscyclus en taakstelling van de organisatie en van die organisatie als onderdeel van een keten. Klik hier om het artikel te lezen.