Od, editie 18

Klik hier voor de inhoud. De hoofdrubrieken in deze editie zijn:

Datageest moet terug in de fles
Terwijl we ons vandaag de dag druk maken over de toenemende datamacht van bedrijven als Facebook en Amazon, cyberspionage vanuit China en desinformatie uit Rusland, staan onze vrijheid en veiligheid ook van binnenuit onder druk. Want ook democratisch gekozen regeringen kruipen met digitale middelen en databestanden steeds dieper onder de huid van burgers. Klik hier om het artikel te lezen.

Kabinet moet encryptie stimuleren
Het nieuwe regeerakkoord benadrukt wat we al lang weten: de digitale revolutie biedt geweldige kansen voor onze samenleving en economie. De keerzijde wordt gelukkig ook gezien, want ook onze veiligheid, rechtsstaat, democratie, mensen- en grondrechten en concurrentievermogen staan onder druk, aldus het akkoord. Klik hier om het artikel te lezen.

Vijanden of bondgenoten?
In de AVG staat de wettelijke plicht om privacy by design toe te passen. Ook zetten overheidsorganisaties in op security by design, open by design, archivering by design en ethiek by design. Zitten deze concepten elkaar niet in de weg? Of valt dat mee en versterken ze elkaar? Klik hier om het artikel te lezen.

Digitale volksvertegenwoordiging werkt
Er zit wetgeving in de pijplijn die het mogelijk maakt dat vergaderingen van gemeenteraden en provinciale staten op structurele basis online kunnen plaatsvinden. Al gaat er weinig boven elkaar fysiek zien, toch is dat een geweldige kans. Tenzij we opnieuw wegduiken voor de risico’s die onlosmakelijk aan technologie verbonden zijn. Klik hier om het artikel te lezen.

Groeien in weerbaarheid
Het Digital Trust Center (DTC) gelooft dat digitaal weerbare bedrijven beter in staat zijn om de kansen en uitdagingen te benutten. Om bedrijven daadwerkelijk te laten groeien in weerbaarheid, heeft het DTC een pallet aan diensten ontwikkeld dat ondernemers basisvaardigheden aanreikt en informatie geeft over onderwerpen als phishing, ransomware en de beveiliging van je netwerk. Klik hier om het artikel te lezen.

Op kop met MDTO
Metagegevens voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (MDTO) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens. Die is nodig om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken. Klik hier om het artikel te lezen.