Od, editie 21

Klik hier voor de volledige inhoud. Onderwerpen die aan bod komen, zijn: 

Werken aan een open overheid
De rijksoverheid wil een effectieve wervingsaanpak ontwikkelen voor informatieprofessionals. Daarom is ze het programma Rijksbrede aanpak versterking capaciteit informatiehuishouding gestart. In het kader daarvan zijn de professionele drijfveren en voorkeuren van informatie­professionals onderzocht. Meer dan 500 van hen hebben aan dit onderzoek meegedaan, zowel informatieprofessionals bij de rijksoverheid als elders. Wat blijkt? Ze vinden de inhoud van de functie, persoonlijke ontwikkeling en een gezonde balans tussen werk en privéleven het belangrijkste in hun werk. Meer lezen

Tips voor werving
Een thema arbeidsmarkt in beweging komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Het zingt al een tijdje rond dat het binnenhalen van goede medewerkers in het informatiebeheer niet eenvoudig is. Als buitenstaander merk je dat op, maar vervolgens ga je weer over tot de orde van de dag. Dat geldt natuurlijk niet voor organisaties die zich richten op het werven van personeel. Of dat nu voor een opdrachtgever is of voor eigen trainees, deze organisaties merken duidelijk de krapte op de arbeidsmarkt. We vroegen acht intermediairs naar hun ervaringen van de laatste tijd: hoe zij deze krapte te lijf gaan en welk advies zij hebben voor de zoekende organisaties. Meer lezen

Archiveren moet je leren
Kan informatie bij overheden en andere (archief)instellingen worden beheerd door elk behoorlijk opgeleide persoon? Ik denk het niet. Zonder beroepsopleiding voor en/of certificering van de archivaris komen kwaliteit en betrouwbaarheid van informatie en archief in Nederland zwaar onder druk te staan. Meer lezen

Wat moet je weten en kunnen?
De handreiking Archiveren by design van het Nationaal Archief is een handige leidraad die een overzicht van rollen en taken biedt die invloed kunnen hebben op het proces en die beschrijft welke kennis en kunde nodig zijn, onder andere aan de hand van praktijkervaringen. Meer lezen

Tweede Kamer start met Woo-loket
In de periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo) heeft de Tweede Kamer een Woo-loket ingericht waar verzoeken om publieke informatie te openbaren afgehandeld kunnen worden. Welke veranderingen heeft de wet verder voor de organisatie? Meer lezen