Od, editie 22

Lees hier de volledige inhoud. Onderwerpen die verder aan bod komen:

Aan tafel met Arre zuurmond
Aan de informatierelatie met inwoners kan en moet de overheid nog veel verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan de uitermate pijnlijke toeslagenaffaire en het feit dat de overheid nog steeds niet weet welke kinderen van toeslagenouders uit huis zijn geplaatst. Om die reden gaat regeringscommissaris Arre Zuurmond in gesprek met mensen uit de wereld van de wetenschap, media en overheid. Het doel: de kansen, maar juist ook de tekortkomingen van de informatiehuishouding boven water te halen. Meer lezen

Hoe worden we laagdrempeliger?
In onze steeds digitaler wordende samenleving hebben vrijwel alle archiefinstellingen een eigen website waarop de archiefgebruiker kan zoeken en, hopelijk, vinden. De eerste kennismaking met archieven vindt steeds vaker online plaats, in tegenstelling tot vroeger op de studiezaal. Dit komt met een ander scala aan hulpmiddelen en moeilijkheden. Doen archiefinstellingen genoeg om de archiefgebruiker te helpen? Wat kunnen we als archiefsector aan onze dienstverlening kunnen verbeteren? Meer lezen

Over Informatie Gesproken
Het afgelopen anderhalf jaar heeft een groep vakgenoten elkaar gevonden in de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken. Het is een coalitie in oprichting die de ambitie heeft om de informatierelatie tussen overheid, markt en burger te verbeteren, waarbij het belang van de burger centraal staat. Onder begeleiding van de Argumentenfabriek is in 2022 samen gewerkt om een manifest op te stellen, dat op 17 november 2022 wordt gepresenteerd op het ECP Jaarfestival. Meer lezen

Gebruiker voor het voetlicht
Een essentiële reden voor het bestaan van het vakgebied archief- en informatiebeheer is ervoor te zorgen dat informatie teruggevonden kan worden. De gebruiker staat daarbij centraal. Het belangrijkste doel: hem of haar op weg helpen. Zoals gebeurt op het Kennisplatform Informatie & Archief (KIA). Meer lezen

Betrek gebruikers bij ontwerp
We streven naar een effectieve en rechtvaardige democratie, samenleving en economie. Alleen wanneer de maatschappij hieraan mee kan denken en doen en toegang heeft tot publieke data die in handen zijn van de overheid, kan dit worden bereikt. Maar die informatievoorziening kan nog zo gebruiksvriendelijk zijn, ze is pas succesvol als ze voorziet in de meest basale maatschappelijke behoefte: toegang tot kwalitatieve en gedetailleerde informatie. Meer lezen