Od, editie 23

Lees hier de volledige inhoud. Onderwerpen die verder aan bod komen:

Nieuw huis
In april 2021 werd Open op Orde; generiek actieplan informatiehuishouding Rijksoverheid aan de Tweede Kamer gestuurd. Vervolgens verschenen 53 departementale verbeterplannen en werden spoorslags 74 nulmetingen verricht. Voor de gehele verbeteroperatie van de informatiehuishouding (IHH) van de rijksoverheid werd een bedrag van 787 miljoen beschikbaar gesteld. Je kunt dus gerust stellen dat informatiehuishouding en openbaarheid stevig zijn neergezet. Aldus directeur RDDI Jacqueline Rutjens. Meer lezen

Radicaal andere werkwijzen
Eind 2021 trad Arre Zuurmond aan als regeringscommissaris Informatiehuishouding. Tot zijn genoegen zag hij dat er al flink wat werk was verricht om de informatiehuishouding van de rijksoverheid te verbeteren. ‘Die informatiehuishouding was jarenlang verwaarloosd,’ zegt hij. ‘Dat had onder andere te maken met een misplaatst techno-optimisme en een explosie aan informatiebronnen en informatiesystemen. Het is goed dat daar nu verandering in komt.’ Meer lezen

Open door samenspel
Dankzij de Wet open overheid (Woo) heeft iedereen meer en gemakkelijker toegang tot overheidsinformatie. Maar dan moet de overheid de informatiehuishouding rijksbreed wel op orde hebben. Met het actieplan Open op Orde zijn daar sinds anderhalf jaar belangrijke stappen in gezet. Maar de aanpak moet breder. ‘Je kunt het niet alleen vanuit die informatiehuishouding aanvliegen. Het vergt een gezamenlijke aanpak vanuit de lijn.’ Meer lezen

In het hart van het beleid
Elke dag worden er bij de rijksoverheid een half miljoen e-mails verwerkt. Hoe orden en archiveer je die, zodat ze snel beschikbaar zijn wanneer er een Woo-verzoek binnenkomt? Vanaf 1 januari starten de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedsel­kwaliteit (LNV) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) met de implementatie van de rijksbrede richtlijn e-mail­archivering, zodat straks grote hoeveelheden mails veilig worden gesteld. ‘We willen voorkomen dat we belangrijke correspondentie missen, en er gaps ontstaan.’ Meer lezen

Beslisnota’s
Van afwegingen, alternatieven, en adviezen tot belangrijke feiten en risico’s. Sinds eind september krijgen alle soorten Kamerstukken een of meer beslisnota’s bijgevoegd, die laten zien hoe besluiten tot stand komen. Het is nog wat wennen voor rijksambtenaren om deze openheid te geven. Meer lezen