Od, editie 26

Lees hier de hele editie. Onder andere komen aan bod:

Aan de slag
Veel overheidsorganisaties maken gebruik van Microsoft Teams als samenwerkingsplatform. Naast de functionaliteiten voor online vergaderen biedt Teams ook chatfuncties voor het uitwisselen van berichten met andere gebruikers (individuele chat) en groepsberichten voor het gehele team (kanaalberichten). Natuurlijk kunnen deze berichten op een zeker moment deel uitmaken van een Woo-verzoek. En natuurlijk moeten ze, voor zover het zakelijk verkeer betreft, beheerd worden onder een bewaartermijn van je archiefselectielijst. Behoud van informatie, al is het tijdelijk, is daarbij voorwaardelijk voor openbaarheid. We kunnen immers niet openbaar maken wat is verwijderd of gewijzigd. Meer lezen

Innoveren kun je leren
Wat is innovatie eigenlijk? Hoe innovatief zijn informatieprofessionals? Rex Bierlaagh van het bedrijf TWNQL (spreek uit Twinkel) traint en begeleidt teams in creatief denken, empathische gesprekken voeren en innovatiemanagement. Hester van Rooijen is adviseur en coach op het gebied van eigentijds leiderschap. Ze helpt organisaties innovaties in praktijk te brengen. Saskia Giesbers ging met hen in gesprek. Meer lezen

Weg met papieren keurslijf
Het digitale geheugen van de overheid. Daar is het volgens verschillende onderzoeken niet al te best mee gesteld. Hoe komt dat? Waarom is het na ruim 25 jaar automatisering nog steeds slecht gesteld met ons collectieve digitale geheugen? Om die vraag te kunnen beantwoorden, staan we stil bij de komst van de pc en bij de vele innovaties die volgden, om te eindigen bij een nieuwe visie op informatiebeheer. Meer lezen

Werving 2.0
Traditioneel werven is een vacature plaatsen en hopen dat die zo aansprekend is dat goede kandidaten spontaan gaan solliciteren. Maar om de beste nieuwe collega’s aan te trekken, is meer nodig. Veel meer. Meer lezen

Zwak
Op de arbeidsmarkt van tegenwoordig zijn digitale vaardigheden belangrijker dan ooit. Maar lang niet alle professionals die hun werkzame toekomst tegemoet gaan beschikken over die vaardigheden. In het onderwijs is daar gelukkig steeds meer aandacht voor. Helaas zie je het effect pas over een aantal jaren. Meer lezen