Od, editie 27

Lees hier de hele editie. Onder andere komen aan bod:

Weet elkaar te vinden
‘Vertrouwen is niet het primaire doel van openbaarheid. Ook als informatie niet bijdraagt aan het vertrouwen tussen burger en overheid, moet die openbaar worden gemaakt. Het gaat er vooral om dat burgers de overheid kunnen controleren, ook als die informatie misschien laat zien dat de gemeente iets niet zo goed heeft aangepakt.’ Een gesprek met Sofie Bustraan, informatiecommissaris van de gemeente Amsterdam. Meer lezen

Werk aan de winkel
Het thema informatiehuishouding staat in het middelpunt van de belangstelling. De bestuurlijke aandacht is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen en er is een complex systeem ontstaan van opdrachtgevers en opdrachtnemers door de opkomst van centrale aanbieders en shared service-organisaties. Voor de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed geldt dat zij intensiever toezicht gaat houden op de rijksoverheid. De afgelopen periode heeft ze daartoe haar interne organisatie verder versterkt. De versterking zal eind 2023 afgerond moeten zijn. Meer lezen

‘Aanjager van openbaarheid’
Op 1 mei 2022 werd de Wet open overheid van kracht (Woo). Die wet, die zich focust op meer actieve openbaarheid en een basis informatiehuishouding op orde, bracht ook een nieuw adviescollege met zich mee: het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Een interview met Lydia Bremmer, secretaris-directeur van het adviescollege. Meer lezen

Ander toezicht?
Het veranderende informatielandschap is niet alleen voor informatieprofessionals bij lokale overheden een grote uitdaging, maar ook voor toezichthouders. Om die reden dagen Simone Backbier, Rita de Bruijckere en Peter Diebels, interbestuurlijk toezichthouders bij de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Holland en vertegenwoordigers van LOPAI (de vereniging van provinciale toezichthouders op informatie- en archiefbeheer bij gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen) de stelselverantwoordelijke uit tot veranderingen met een aantal prikkelende stellingen. Meer lezen

Terug naar de bron
Een archivaris moet zorgen dat er goed wordt geluisterd naar het maatschappelijk belang dat hij of zij vertegenwoordigt, zegt Rienk Jonker. Dat betekent dat hij of zij een goede gesprekspartner moet zijn en zichzelf juridisch goed moet onderleggen. Als gemeentearchivaris van Leeuwarden weet Jonker dat verandering taai is, niet alleen in het vakgebied, ook in de gemeentelijke organisatie. In gesprek met Od-redactielid Cynthia Schokker kijkt hij terug op zijn lange loopbaan, maar vooral ook vooruit: hoe gaat het vak van de archivaris er de komende jaren uitzien? Meer lezen