Od, editie 29

Lees hier de hele editie. Aan bod komen onder andere:

Het roer om
De missie van Arre Zuurmond liegt er niet om: in 2 jaar tijd de informatiehuishouding van de overheid radicaal verbeteren zodat burgers de dienstverlening krijgen waar ze recht op hebben. Gaat dat lukken? ‘Met de huidige systemen kun je in alle redelijkheid niet van ambtenaren verwachten dat ze informatiehuishouding op orde hebben.’ Meer lezen

Eenduidig beleid openbaarheid ontbreekt
De weg naar openbaarheid en transparantie bij de overheid kent de nodige obstakels. Een gesprek met Jacqueline Rutjens, directeur bij het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI). Over een jaar Wet open overheid (Woo), eenduidig beleid en de noodzaak van een cultuurverandering bij de overheid. Meer lezen

Big citizen is watching you
In het boek 1984 schetst de bekende auteur George Orwell een dystopische wereld. Een wereld die zo akelig is dat je er niet zou willen leven. Een wereld waarin de overheid alles controleert en haar handelen voor de burgers volledig ondoorzichtig is geworden. Terwijl het uitgangspunt van publieke diensten nu juist is dat iedere handeling verantwoord kan worden. En de informatie waarop overheden hun besluiten baseren voor iedereen inzichtelijk is. Meer lezen

Het goede gesprek
Sinds 1 oktober 2022 zijn Bert Bouwmeester (Coevorden) en Peter de Baat (Montferland) Woo-ambassadeurs vanuit de VNG. Als voormalig burgemeester, wethouder en raadslid zijn ze bekend met politieke gevoeligheden rondom openheid en transparantie. Zij zien het als hun taak om in gesprek te gaan met bestuurders en politici over de Woo. Dan gaat het over waar kansen liggen, waar het schuurt en hoe daarmee om te gaan. Meer lezen

Transparantie is opdracht aan alle overheden
Het rijksbrede programma Open Overheid timmert aan de weg om de informatiehuishouding van de rijksoverheid op orde te krijgen. Dit jaar zet het programma een aantal belangrijke stappen. Welke informatie bewaar je wel en welke niet? Hoe richt je de werkplek van de toekomst in? ‘Voor informatieprofessionals is dit een nieuwe belangrijke tak van sport.’ Meer lezen