Od, editie 30

Lees hier de hele editie. Onder andere komen aan bod:

Groeiende rol van de CDO
De Chief Data Officer (CDO) is in opkomst. Veel organisaties hebben er de afgelopen jaren een aangetrokken om datagedreven werken aan te jagen en zo strategische doelstellingen te realiseren. Bij de rijksoverheid wordt gewerkt aan het uitrollen van een heus CDO-stelsel. Wat houdt dat in? Wat doen deze functionarissen? Od sprak Wim Stolk, coördinator data & algoritmes CIO Rijk, om antwoord te krijgen op deze vragen. Meer lezen

DUTO-informatiemodel als Steen van Rosetta
Het Nationaal Archief werkt aan een kennisproduct dat de samenwerking tussen informatiebeheerders en dataprofessionals eenvoudiger moet maken. Die twee groepen spreken niet altijd dezelfde taal. Deze taalkloof overbruggen? Het DUTO-informatiemodel zou een heel goede eerste stap kunnen zijn. Deze maakt deel uit van het Kennisproduct Duurzame toegankelijkheid van gegevens dat in december 2024 klaar zal zijn. Meer lezen

Europese impuls aan hergebruik van gegevens
In 2019 kwam Brussel met de Open Data Richtlijn, een herziening van eerdere richtlijnen rond het hergebruik van overheidsinformatie. Momenteel wordt deze richtlijn geïmplementeerd in onze nationale wetgeving. Verder staat de Data Governance Act (DGA), het nieuwste kader rond hergebruik, op het punt om ingevoerd te worden per 23 september 2023. De vraag doemt op wat deze kaders voorschrijven over gegevens, hoe zij in elkaars verlengde liggen en wat de betekenis van deze kaders is voor hen die zich bekommeren om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. Meer lezen

Aan de slag met indicatoren
Je ziet data en statistieken overal terug en de mogelijkheden ervan zijn eindeloos. In de publieke sector gaat het veelal over gegevens met betrekking tot maatschappelijke thema’s, zoals de krapte op de woningmarkt. Deze cijfers dienen om een probleem en de mate waarin doelen worden behaald meetbaar te maken. Maar welke indicatoren zijn het meest geschikt? Meer lezen

Utrechts ABC van digitale ethiek
Met nieuwe technologische toepassingen kunnen en mogen we best een hoop doen. Maar kunnen we onze keuzes ook fatsoenlijk uitleggen? Zeker wanneer het gemakkelijker wordt om data tussen partijen te delen, kan dit nog weleens dilemma’s opleveren. Meer lezen