Od, editie 31

Lees hier de hele editie. Onder andere komen aan bod:

Tijd om te oogsten
We zijn nu een paar jaar onderweg met de verbetering van de informatiehuishouding bij het rijk, en we klimmen allemaal naar het volwassenheidsniveau 4, stelt Jacqueline Rutjens, programmadirecteur bij Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI). Meer lezen

Metadata voor informatie­huishouding
Metadata zijn onmisbaar voor een duurzame en toegankelijke informatiehuishouding bij de rijksoverheid. De huidige richtlijnen en modellen voor metadata voldoen echter op een aantal punten niet meer. Door deze te actualiseren en de samenhang in het stelsel van metadata te verduidelijken moeten er afspraken gemaakt worden die overheidsbreed afgestemd en bruikbaar zijn. Meer lezen

Informatiestromen onder de loep
Sociale mediakanalen en chats zijn niet meer weg te denken uit het werk van veel rijksambtenaren. Deze communicatiekanalen bieden veel mogelijkheden om met een breed publiek te communiceren, dus er liggen uitdagingen voor de informatiehuishouding. Hoe archiveren we ze nu het beste? Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) is twee projecten gestart om dat in beeld te brengen. Meer lezen

Overheids­organisaties: aan de slag!
Openbaarmaking van overheidsdocumenten is meer dan techniek, het is ook een kwestie van cultuur binnen de overheid. Organisaties moeten hun informatiehuishouding op orde hebben om vanaf het begin hun stukken volgens de vereisten van de Wet open overheid (Woo) openbaar te kunnen maken. Informatiehuishouding is het middel, openbaarmaking het doel. Meer lezen

Leren is een samenhangend verhaal
Een vereiste om de informatiehuishouding op orde te krijgen en te houden, is dat een organisatie voldoende en goed opgeleide professionals in huis heeft. In het beste geval ligt er voor de informatiehuishouding een strategisch opleidingsplan. Het Leerhuis Informatiehuishouding biedt een scala aan vakinhoudelijke opleidingen en informelere ontwikkelactiviteiten. Meer lezen