Od, editie 34

Lees hier de volledige editie. Onder andere komen aan bod:

Terugblik
Terugkijkend op de afgelopen 25 jaar kan de conclusie niet anders zijn dan dat het fenomeen eDepot een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt: van een systeem dat in eerste instantie bedoeld was om digitale informatie duurzaam op te slaan naar een belangrijke schakel in de complete archiefketen. Met de introductie van Artificial Intelligence (AI) breekt een volgend tijdperk aan. We staan echt aan het begin van een digitale revolutie in archievenland. Meer lezen

Thematiendaagse
Van maandag 18 tot en met vrijdag 29 maart verzorgt KIA samen met haar leden en partners de Thematiendaagse met als hoofdthema: het eDepot. In de afgelopen 25 jaar heeft het eDepot een enorme ontwikkeling doorgemaakt: van een systeem dat in eerste instantie bedoeld was om digitale informatie duurzaam op te slaan naar een belangrijke schakel in de complete archiefketen. Meer lezen

Informatienutsvoorziening
In december 2023 heeft KVAN, de Nederlandse vereniging voor archiefprofessionals, een white paper gepubliceerd waarin een nieuw concept voor archief­instellingen wordt voorgesteld. Archiefinstellingen worden daarin gepositioneerd als fundamentele voorzieningen voor het bewaren, beschikbaar stellen en verbinden van informatie, ongeacht de reden van creatie van de informatie. Meer lezen

Waardevolle partner
In de geldende Archiefwet staat dat alle informatie na over­brenging (naar de archief­diensten) in principe allemaal openbaar is. De inwoners en bedrijven hebben het recht om deze informatie kosteloos te raadplegen. Als regionale archiefdienst streven we ernaar om het zoeken en vinden van deze openbare informatie zo eenvoudig en snel mogelijk te maken. Onze expertise zit in de betrouw­baarheid en toeganke­lijkheid van deze informatie. Naast de regels in de Archiefwet heeft de Wet open overheid (Woo) als doel om de overheidsinformatie beter toegankelijk en makkelijker vindbaar te maken. Meer lezen

Meerjarenplannen
In het kader van art 6.2 van de Wet open overheid (Woo) hebben overheden de wettelijke taak gekregen meerjarenplannen (MJP’s) op te stellen voor de wijze waarop digitale overheidsinformatie toegankelijk wordt gemaakt. Deze meerjarenplannen worden aangeboden aan de Kamer en voor parallel advies voorgelegd aan het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI). André Plat, Jacqueline Rutjens en Bart Hekkert gaan in op de MJP’s van de verschillende overheden. Meer lezen