Od, speciale bijlage bij editie 29

Lees hier de hele editie. Aan bod komen onder andere:

Levens redden met open source
Dankzij open source en transparantie wist de Rijksoverheid in coronatijd een app te bouwen die door miljoenen Nederlanders werd gebruikt, de CoronaMelder. De maatschappelijke impact was groot, vertellen IT-architect Ivo Jansch en beleidsmedewerker Lia de Niet van iRealisatie bij de directie Informatiebeleid-CIO bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Meer lezen

Werken aan nationale veiligheid
Jamie ontwikkelt software. Dat doen wel meer IT-professionals, maar hij doet het voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Een ideale werkomgeving, vindt hij. ‘Je werkt veel samen met collega’s en ketenpartners, in het belang van de veiligheid van Nederland.’ Meer lezen

Grote vraag naar informatiespecialisten
De Rijksoverheid heeft het rijksbrede programma Open op Orde opgezet om haar informatiehuishouding te verbeteren. Om overheidsinformatie niet alleen te bewaren maar ook duurzaam toegankelijk te houden, zijn veel extra collega’s nodig. Het Nationaal Archief heeft als expertisecentrum informatiehuishouding een belangrijke rol in de ondersteuning van overheidsorganisaties bij het duurzaam toegankelijk maken en houden van hun informatie. Meer lezen

Meer vertrouwen van burger in overheid
Informatiespecialisten Marloes Roijackers en Chamira Baldemir werken bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) in het programma Samen Digitaal aan de verbetering van de informatiehuishouding. Zo hopen ze hun bijdrage te leveren aan een beter vertrouwen van de samenleving in de rijksoverheid. Meer lezen

GoedBewaard is het halve werk
Met het actieplan Open op Orde wil de Rijksoverheid de informatiehuishouding verbeteren. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zet het programma ENIGMA, Informatiehuishouding Open op Orde SZW zogenoemde GoedBewaard coaches in om medewerkers te ondersteunen bij het beter archiveren van hun informatie. Felix Poortman coördineert dit. ‘Ik hoop dat wat we nu opbouwen in 2026 onderdeel is van het dagelijks werk van ambtenaren.’ Meer lezen