Adverteren

Adverteren op de website en in het magazine van Od levert u een zeer gericht bereik op onder hoofden DIV en interne zaken en managers automatisering en informatievoorziening bij overheidsinstellingen. Dit betreft zowel gemeentelijke, provinciale als centrale overheid. De doelgroep houdt zich bezig met het beheren van documentaire informatie, op papier en digitaal. Daarnaast is het medium relevant voor toeleveranciers van overheidsinstellingen en studenten van KNVI/SOD Opleidingen.

Adverteren op de website en in het magazine van Od levert u een zeer gericht bereik op onder hoofden DIV en interne zaken en managers automatisering en informatievoorziening bij overheidsinstellingen. Dit betreft zowel gemeentelijke, provinciale als centrale overheid. De doelgroep houdt zich bezig met het beheren van documentaire informatie, op papier en digitaal. Daarnaast is het medium relevant voor toeleveranciers van overheidsinstellingen en studenten van KNVI/SOD Opleidingen.

Advertorials
Het is ook mogelijk een advertorial te plaasten in Od. De formaten hiervoor zijn A4 of een dubbele A4 (spread). Alleen bij hoge uitzondering kan de uitgever om reden van zwaar conflicterende inhoud een advertorial weigeren. Tarieven zijn gelijk aan die van advertenties. Voor specifike zaken m.b.t. aanlevering en actuele tarieven zie factsheet. 

Magazine
Via het magazine Od, waaronder meerdere themanummers, bereikt u 6.000 functionarissen (66% is werkzaam bij de overheid, hiervan is 38% DIV-er). De totaal verspreide oplage bedraagt 2.000, terwijl nog eens met 70% van de abonnees meegelezen wordt (32% heeft 1 meelezer, 22% 2-5 meelezers, 16% meer dan 5 meelezers). Van de lezers is 47% verantwoordelijk voor de aanschaf van informatie binnen de organisatie, hiernaast heeft 28% een adviserende rol.


Contact

Wij voorzien u graag van een media-advies op maat. Neemt u voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met:
MediaSales0031
Boyke Rajbalsing
E boyke@mediasales0031.nl
M 06 109 347 77